Hội nghị, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Sáng ngày 05/01/2024, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế Trà Vinh, tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII cho tất cả đảng viên trực thuộc Đảng uỷ Sở Y tế tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Trí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế. Trực tiếp triển khai nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII: Với các chuyên đề và các Nghị quyết như;

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Minh Trí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế. Trực tiếp triển khai nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

 

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc;

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết số 44-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về chiến lược nội dung trọng tâm “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”….;

Theo đó, Nghị quyết số 42-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trung ương xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân, công bằng xã hội.

Anh-tin-bai

Ảnh. Quang cảnh các đảng viên dự Hội nghị triển khai nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng XHCN, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” quán triệt tinh thần luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sau Hội nghị này, đồng chí Trần Minh Trí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế, đề nghị các chi bộ và cán bộ, đảng viên. Quán triệt sâu sắc các chuyên đề, Nghị quyết đã triển khai tại Hội nghị. Tiếp tục quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ, cùng với đó là cần rút kinh nghiệm những hạn chế trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết, thường xuyên, không mang tính hình thức, đối phó, để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực tế, duy trì giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phát triển sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Hoàng Vũ – TTTT-GDSK
THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 1 723
  • Tất cả: 3601629

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang