TRÀ VINH BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (QCĐP 01:2022/TV).

QCĐP 01:2022/TV do Sở Y tế  tỉnh  Trà  Vinh  biên  soạn  trên  cơ  sở  giao quyền tại QCVN 01-1:2018/BYT, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022, nhằm đáp ứng những mục tiêu quản lý về: Đảm bảo an toàn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe; bảo vệ môi trường; bảo vệ động, thực vật; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước.

Theo đó, Quy chuẩn bao gồm 2 nhóm chỉ tiêu: (1) Nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ Y tế ban hành (nhóm A8 thông số, thử nghiệm định kỳ ít nhất 1 lần/tháng) và (2) Nhóm chỉ tiêu bắt buộc có các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Trà Vinh (nhóm B có 28 thông số, thử nghiệm định kỳ ít nhất 1 lần/6 tháng).

Tại Quy chuẩn này, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Y tế và đơn vị cấp nước như sau:

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra chất lượng nước sạch và căn cứ vào yêu cầu quản lý, tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi hoặc bổ sung Quy chuẩn.

Đơn vị cấp nước có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chuẩn này, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp, chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề xuất các thông số chất lượng nước sạch để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương khi cần thiết.

Quá trình xây dựng QCĐP 01:2022/TV được UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo theo Thông tư 41/2018/TT-BYT và chỉ đạo của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, khi áp dụng sẽ làm giảm chi phí sản xuất nước, giảm chi phí giá thành nước sinh hoạt và góp phần giảm chi phí của xã hội nói chung.

Quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 26/8/2022./.

BS CKII. Trương Văn Dũng

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 1 207
  • Tất cả: 3596743

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang