Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Giám sát công tác Truyền thông - giáo dục sức khỏe tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố năm 2022
Thực hiện kế hoạch số 1733/ KH-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh. Từ ngày 14 – 30/ 11/ 2022, Tổ công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh tổ chức đợt giám sát hoạt động Truyền thông - giáo dục sức khỏe  năm 2022 tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã và thành phố và Trạm Y tế xã, phường và thị trấn

Tổ công tác đã tiến hành giám sát tại các Trung tâm Y tế huyện, thị xã và thành phố và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn với các nội dung như: Tổ chức, nhân lực làm công tác Truyền thông - giáo dục sức khỏe; Các hoạt động Truyền thông, giáo dục sức khỏe đã triển khai thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay; Kế hoạch, thống kê, báo cáo các hoạt động Truyền thông, giáo dục sức khỏe; Công tác giám sát tuyến dưới; Quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện truyền thông; Việc tiếp nhận và cấp phát tài liệu truyền thông tại cộng đồng...

Kết quả giám sát, các đơn vị đã triển khai thực hiện các hoạt động Truyền thông - giáo dục sức khỏe tương đối hiệu quả đáp ứng với các chỉ tiêu, kế hoạch như có xây dựng đầy đủ kế hoạch tháng, quí, năm và kinh phí cũng như kế hoạch chỉ đạo tuyến; Tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học, viết tin bài cho Tờ thông tin sức khỏe, Trang tin điện tử đạt từ 03 tin, bài/ quí trở lên; Kết hợp với các ban ngành đoàn thể và Đài, Trạm Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đạt từ 01 lần/ quí trở lên, xe loa cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; Phối hợp lồng ghép giữa các khoa phòng tổ chức thực hiện nói chuyện chuyên đề sức khỏe theo từng chương trình và hệ thống phát loa nội bộ tại đơn vi đạt chỉ tiêu so với kế hoạch....Tuy nhiên, số lần giám sát, hỗ trợ cho cộng tác viên thực hiện công tác truyền thông của các Trạm Y tế xã, phường và thị trấn còn ít; Kinh phí còn hạn chế cũng như phương tiện và tài liệu truyền thông...

Tổ công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã góp ý, chỉ ra những hạn chế và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất khi triển khai thực hiện các hoạt động Truyền thông - giáo dục sức khỏe tại địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân./.

                                                                                                            BS. Lý Xuân Nhi
THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 1 375
  • Tất cả: 3597716

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang