Hội nghị triển khai quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Sáng ngày 15/09/2022, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/8/2022, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có BSCKII. Nguyễn Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh (TTKSBTTV); các Sở, ban ngành có liên quan; các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trạm cấp nước 134, Công ty trách nhiệm hữu hạn giày da Mỹ Phong; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Senco; Công ty CP BOO nước Trà Vinh cùng tham dự.

Theo báo cáo tóm tắt tại hội nghị cho biết, trong thời gian qua ngành Y tế Trà Vinh thực hiện công tác chuyên môn thuộc ngành đúng qui định theo: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch; Thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/ 6/2006; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 /5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ -CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. QCĐP 01:2022/TV do Sở Y  tế  tỉnh Trà Vinh biên soạn trên cơ sở giao quyền tại QCVN 01-1:2018/BYT, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022.

Theo đó tỉnh Trà Vinh áp dụng Quy chuẩn đã được phê duyệt đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, trách nhiệm thực hiện; Các phòng thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch, thông số chất lượng nước sạch nhóm A, B, C và tổ chức chứng nhn các thông số chất lượng nước thực hiện theo các qui định của Quy chuẩn. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm; phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử.

Tại hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận đánh giá những hạn chế, khó khăn trong tần suất lấy mẫu và vận chuyển mẫu nước, lấy mẫu nước đột xuất. Thực hiện 36 thông số xét nghiệm theo qui định, một số chỉ tiêu thông số mới. Bên cạnh đó đại biểu bàn các giải pháp thực hiện các qui định, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, với mục tiêu quan trọng nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cung cấp nguồn nước sạch cho cộng đồng xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 Phát biểu kết luận hội nghị, BSCKII. Nguyễn Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Qua nhiều lần hội thảo, hội nghị triển khai lấy ý kiến đóng góp từ các Sở, ban ngành tỉnh, các địa phương, đơn vị chịu tác động để xây dựng quy chuẩn, qua nhiều lần tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa đến nay quy chuẩn đã hoàn thiện. Quá trình triển khai xây dựng QCKTĐP từ năm 2019 đến nay. Sở Y tế cũng như TTKSBT gặp một số khó khăn trong khi thực hiện xây dựng như: Lần đầu tiên xây dựng QCKTĐP; Do tình hình dịch bệnh Covid -19 kéo dài cũng như việc giãn cách xã hội, việc đi lại để lấy mẫu xét nghiệm gặp nhiều khó khăn; Việc chào giá, đấu thầu phải tuân theo quy định. Hội nghị triển khai xây dựng, lấy ý kiến lần 1, lần 2 từ các Sở, ban ngành tỉnh, từ đơn vị chịu tác động mất rất nhiều thời gian; Việc tiếp thu ý kiến đến báo cáo giải trình phải theo một trình tự nhất đinh. Từ những khó khăn trên, với những nỗ lực, chịu khó, đồng lòng quyết tâm từ Sở Y tế, TTKSBT, sự tham gia nhiệt tình từ các Sở, ban ngành tỉnh, các địa phương, đơn vị chịu tác động đến nay QCKTĐP đã được ban hành.

Thay mặt Lãnh đạo Sở Y tế, BSCKII. Nguyễn Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Y tế, đánh giá cao những đóng góp của các Sở, ban ngành và cán bộ toàn ngành Y tế, đến nay quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được phê duyệt ban hành. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế như đánh giá đã nêu tại hội nghị. BSCKII. Nguyễn Văn Đời. Chỉ đạo ngành Y tế, các cơ sở cung cấp nước sinh hoạt trên toàn tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo qui định đã được phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở cung cấp nước sinh hoạt và cán bộ chuyên môn ngành Y tế, báo cáo những khó khăn vướng mắc về ban chỉ đạo tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhằm thực hiện thành công các quy định và quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh ngày càng tốt hơn. Đây cũng là biện pháp phòng nhiều bệnh do nguồn nước không đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, góp phần cùng ngành Y tế nâng cao sức khỏe nhân dân phòng, chống các bệnh do nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn gây ra.

                                                                                                      Hoàng Vũ 
THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 153
  • Trong tuần: 1 371
  • Tất cả: 3597712

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang