Báo cáo Tóm tắt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Công tác xét nghiệm ngày 06/12/2021

BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Công tác xét nghiệm ngày 06/12/2021

 


1. Hoạt động giám sát:

- Ngày 06/12/2021 Trà Vinh ghi nhận 466 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó:

+ Tp Trà Vinh 167 trường hợp (158 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 07 trường hợp đã được cách ly từ trước và 02 trường hợp sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Càng Long 62 trường hợp (51 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 05 trường hợp đã được cách ly từ trước và 06 trường hợp sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Cầu Kè 23 trường hợp (10 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly và 13 trường hợp đã được cách ly từ trước);

+ Tiểu Cần 60 trường hợp (45 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 14 trường hợp đã được cách ly từ trước, 01 trường hợp sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Châu Thành 47 trường hợp (39 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 06 trường hợp đã được cách ly từ trước và 02 trường hợp sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Trà Cú 78 trường hợp (59 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý và 19 trường hợp đã được cách ly từ trước);

+ Cầu Ngang 13 trường hợp (08 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 04 trường hợp đã được cách ly từ trước và 01 trường hợp sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Duyên Hải 14 trường hợp hợp (03 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 10 trường hợp đã được cách ly từ trước và 01 trường hợp sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Tx Duyên Hải 01 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly;

+ 01 trường hợp có địa chỉ ngoài tỉnh đến địa phương đã được quản lý, cách ly.

Tích lũy mắc: 9.712 ca, tích lũy tử vong: 58 ca

- Hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế đối với 36 trường hợp tại Bệnh viện dã chiến, Khu thu dung. Trong đó: Châu Thành (19), Duyên Hải (01), Tiểu Cần (10), TP. Trà Vinh (03), Trà Cú (01), ngoài tỉnh (02).

- Hoàn thành cách ly tập trung đối với 120 trường hợp. Trong đó: Tp Trà Vinh (29), Cầu Kè (06), Tiểu Cần (13), Châu Thành (07), Trà Cú (65). 

- Hoàn thành cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú đối với 884 trường hợp. Trong đó: Càng Long (132), Cầu Kè (128), Tiểu Cần (35), Châu Thành (183), Trà Cú (381), Cầu Ngang (06), Tx Duyên Hải (19). 

- Thực hiện cách ly tập trung đối với 46 trường hợp. Trong đó: Tp Trà Vinh (02), Cầu Kè (01), Tiểu Cần (03), Trà Cú (37), KCL tập trung số 1 (03). 

- Thực hiện cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú đối với 933 trường hợp. Trong đó: Tp Trà Vinh (287), Càng Long (106), Cầu Kè (99), Tiểu Cần (166), Châu Thành (62), Trà Cú (170), Cầu Ngang (22), Tx Duyên Hải (21).  

          - Tính đến ngày 06/12/2021 tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn tỉnh 27.169 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 9.784 trường hợp, cách ly tập trung 8.052 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 9.333 trường hợp. Đã hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế 3.582 trường hợp, cách ly tập trung 7.524 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 3.464 trường hợp.

          - Hiện tại, toàn tỉnh cách ly tại cơ sở y tế 6.144 trường hợp, cách ly tập trung 528 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 5.869 trường hợp.

2. Công tác xét nghiệm

- Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 466 trường hợp dương tính. Trong đó: Tp Trà Vinh (167), Càng Long (62), Cầu Kè (23), Tiểu Cần (60), Châu Thành (47), Trà Cú (78), Cầu Ngang (13), Duyên Hải (14), Tx Duyên Hải (01), người ngoài tỉnh (01) và 710 trường hợp âm tính.

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 596 trường hợp tại các bệnh viện dã chiến và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

 

 

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 1 389
  • Tất cả: 3597730

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang