Báo cáo Tóm tắt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 05/01/2022

BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 05/01/2022

 


1. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

 

TT

Nội dung

Số lượng

1

Số trường hợp mắc

30.487

2

Số ca tử vong

156

3

Số điều trị khỏi

16.224

4

Số đang điều trị

14.107

5

Tổng số trường hợp cách ly tập trung

38.720

6

Số trường hợp cách ly tập trung chuyển vào cơ sở điều trị

30.559

7

Số trường hợp cách ly tập trung đã qua 14 ngày chuyển về nhà hoặc nơi lưu trú

8.151

8

Số trường hợp đang cách ly tập trung

10

9

Tổng số trường hợp được cách ly tại nhà, nơi cư trú

24.405

10

Số trường hợp được cách ly tại nhà, nơi cư trú đã qua 14 ngày

18.895

11

Số trường hợp hiện đang cách ly tại nhà, nơi cư trú

5.510

12

Tổng số trường hợp tự cách ly có theo dõi, giám sát sức khỏe tại doanh nghiệp, nơi lưu trú, nhà

75.262

13

Số trường hợp tự cách ly có theo dõi, giám sát sức khỏe tại doanh nghiệp, nơi lưu trú, nhà đã qua 14 ngày

69.754

14

Số trường hợp đang tự cách ly có theo dõi, giám sát sức khỏe tại doanh nghiệp, nơi lưu trú, nhà

5.508

15

Tổng số trường hợp được xét nghiệm

113.214

16

Số trường hợp xét nghiệm âm tính

82.247

17

Số trường hợp xét nghiệm dương tính

30.487

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật báo cáo các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 05/01/2022; Cụ thể như sau:

2. Hoạt động giám sát

- Ngày 05/01/2022 Trà Vinh ghi nhận 576 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tử vong 05 trường hợp; Trong đó:

+ Tp. Trà Vinh 122 trường hợp (121 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly và 01 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Càng Long 154 trường hợp (139 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly và 15 trường hợp đã được cách ly từ trước);

+ Cầu Kè 65 trường hợp (49 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 14 trường hợp trường hợp đã được cách ly từ trước, 01 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý và 01 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Tiểu Cần 56 trường hợp (51 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly và 05 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Châu Thành 41 trường hợp ( 40 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly và 01 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Trà Cú 41 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly;

+ Cầu Ngang 49 trường hợp (45 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly và 04 trường hợp đã được cách ly từ trước);

+ Duyên Hải 18 trường hợp (17 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly và 01 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý);

          + Tx. Duyên Hải 30 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly;

- Bổ sung ghi nhận 6.867 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi rà soát đầy đủ thông tin. Trong đó:

+ Tp. Trà Vinh 1958 trường hợp (1910 trường hợp trong đồng đã được quản lý, 15 trường hợp sàng lọc trong khu phong tỏa, 19 trường hợp đã được cách ly từ trước, 06 trường hợp sàng lọc người từ tỉnh khác về và 08 trường hợp trong cơ sở y tế);

+ Càng Long 1127 trường hợp (1105 trường hợp trong trong đồng đã được quản lý, cách ly và 08 trường hợp đã được cách ly từ trước và 14 trường hợp được người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý);

+ Cầu Kè 475 trường hợp (449 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly, 14 trường hợp trường hợp đã được cách ly từ trước, 11 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý và 01 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Tiểu Cần 406 trường hợp (392 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly, 06 trường hợp đã được cách ly từ trước, 06 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý và 02 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Châu Thành 1274 trường hợp (1258 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly, 03 trường hợp đã được cách ly từ trước, 09 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý và 04 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Trà Cú 734 trường hợp (700 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 12 trường hợp trong khu phong tỏa,05 trường hợp đã được cách ly từ trước, 11 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý và 06 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

+ Cầu Ngang 407 trường (396 trường hợp trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 05 trường hợp đã được cách ly từ trước và 06 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý);

+ Duyên Hải 363 trường hợp (355 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly, 07 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý và 01 trường hợp được sàng lọc trong cơ sở y tế);

          + Tx. Duyên Hải 62 trường hợp trong đồng đã được quản lý, cách ly;

+ 61 trường hợp có địa chỉ ngoài tỉnh (58 trường hợp được sàng lọc trong cộng đồng đã được quản lý, cách ly, 01 trường hợp đã được cách ly từ trước và 02 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương đã được quản lý);

Tích lũy mắc: 30.487 ca, tích lũy tử vong: 156 ca.

- Hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế đối với 5274 trường hợp tại Bệnh viện dã chiến, Khu thu dung. Trong đó: Càng Long (727), Cầu Kè (405), Cầu Ngang (313), Châu Thành (973), Duyên Hải (276), Tiểu Cần (263), TP. Trà Vinh (1628), Tx Duyên Hải (57), Trà Cú (584), ngoài tỉnh (48).

- Hoàn thành cách ly tập trung đối với 03 trường hợp tại huyện Cầu Ngang

- Hoàn thành cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú đối với 504 trường hợp. Trong đó: Càng Long (65), Cầu Kè (16), Tiểu Cần (86), Châu Thành (35), Trà Cú (66), Cầu Ngang (236). 

- Thực hiện cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú đối với 189 trường hợp. Trong đó: Tp Trà Vinh (23), Càng Long (22), Cầu Kè (13), Tiểu Cần (60), Châu Thành (09), Trà Cú (52), Cầu Ngang (03), Tx Duyên Hải (07). 

- Tính đến ngày 05/01/2022 tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn tỉnh 63.125 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 30.559 trường hợp, cách ly tập trung 8.161 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 24.405 trường hợp. Đã hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế 16.296 trường hợp, cách ly tập trung 8.151 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 18.895 trường hợp.

          - Hiện tại, toàn tỉnh cách ly tại cơ sở y tế 14.107 trường hợp, cách ly tập trung 10 trường hợp và cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú 5.510 trường hợp.

3. Công tác điều trị

3.1. Tại các bệnh viện dã chiến

        - Tầng 1: gồm  Bệnh viện số 2,3,6,7 và Trung tâm Y tế TX Duyên Hải, TTYT huyện Duyên Hải, TTYT huyện Cầu Kè hiện đang điều trị tổng số 260.

        - Tầng 2: Bệnh viện dã chiến số 4,5 và Trung tâm Y tế huyện Trà Cú, Bệnh Viện Đa khoa khu vực cầu Ngang, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh, Bệnh viện Sản Nhi : hiện đang điều trị tổng số 476.

        - Tầng 3 : gồm  Bệnh viện số 1 hiện đang điều trị 130( thở máy xâm lấn 04, thở oxy marsh 38 ca, HFNC 15).

3.2. Cách ly điều trị tại nhà, và các khu cách ly

          + Tổng số hiện còn cách ly điều trị tại nhà: 12.683 ca

          + Tổng số cách ly tại các cơ sở thu dung điều trị ngoài Bệnh viện: 558ca

3.3. công tác điều trị thuốc Covid-19

          * Phần thuốc điều trị Covid:

          1. Tên thuốc: Molcovir 200 (hoạt chất: Molnupiravir 200mg)

          - Ngày sản xuất: 08/2021                     Hạn dùng: 07/2022

          - Số lượng được phân bổ: 2000 liều (80.000 viên)

          - Tổng số bệnh nhân tham gia điều trị: 496 bệnh nhân

          - Số bệnh nhân ngưng sử dụng: 03 bệnh nhân (mỗi bệnh nhân sau khi sử dụng 04 viên);

          - Số thuốc đã cấp phát:  19.732 viên

          - Số thuốc tồn kho: 60.268 viên.

          2. Tên thuốc: Avigan 200 (Hoạt chất: Favipiravir 200mg)

          - Số lượng phân bổ: 15.000 viên (khoảng 375 liều điều trị)

          - Số thuốc đã cấp phát:  2640 viên (khoảng 66 bệnh nhân)

          - Số thuốc tồn kho: 12.360 viên.

3.4. Báo cáo trường hợp tử vong

          * Trường hợp 1:

          - Họ tên: Sơn Thị Huyên Sinh năm: 1932     Giới tính: Nữ

          - Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

          - Ngày 30/01/2021 bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Càng Long, BN được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngày BN có triệu chứng suy hô hấp được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 1 tiếp tục theo dõi và điều trị (BN chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19). Đến 11 giờ 00 phút ngày 04/01/2022, BN tử vong với chẩn đoán: Suy hô hấp, thở máy xâm lấn - Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nền: Tăng huyết áp – Viêm dạ dày.

          * Trường hợp 2:

          - Họ tên: Thạch Mười               Sinh năm: 1986     Giới tính: Nam

- Mã bệnh nhân: BN1704157

          - Địa chỉ: ấp Long Bình, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

          - Ngày 28/12/2021 BN được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại cộng đồng, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau đó được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định. Ngày 29/12/2021 BN có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngày BN được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 1 để theo dõi và điều trị (BN đã được tiêm vắc xin mũi 2 phòng Covid-19). Đến 01 giờ 30 phút ngày 05/01/2022, BN tử vong với chẩn đoán: Suy hô hấp - Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2.

          * Trường hợp 3:

          - Họ tên: Nguyễn Văn Hải                  Sinh năm: 1964     Giới tính: Nam

          - Địa chỉ: ấp Kinh, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

          - Bệnh nhân điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh. Ngày 01/01/2022 BN được xét nghiệm sàng lọc trong cơ sở y tế, test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định. Đến 06 giờ 50 phút ngày 01/01/2022 BN có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngày Bn được chuyển đến điều trị tại Khu cách ly thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh (BN chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19). Đến 02 giờ 00 phút ngày 03/01/2022, BN tử vong với chẩn đoán: Suy hô hấp - Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nền: Bệnh thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim.

          * Trường hợp 4:

          - Họ tên: Lê Thị Tra       Sinh năm: 1962     Giới tính: Nữ

- Mã bệnh nhân: BN1751805

          - Địa chỉ: ấp Tân Phúc, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

          - Ngày 31/12/2021bệnh nhân bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trà Vinh. BN được xét nghiệm sàng lọc trong cơ sở y tế, test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định, cùng ngày BN có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, sau đó BN được theo dõi, điều trị tại Khu cách ly thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh (BN đã được tiêm 02 mũi vắc xin phòng Covid-19). Đến 19 giờ 05 phút ngày 04/01/2022, BN tử vong với chẩn đoán: Suy hô hấp - Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nền: Đái tháo đường  - Hôn mê - Tăng áp lực thẩm thấu.

          * Trường hợp 5:

          - Họ tên: Lâm Thị Kim Châu            Sinh năm: 1953     Giới tính: Nữ

          - Địa chỉ: ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

          - Ngày 31/01/2021 bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Trà Cú BN được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 15 giờ 00 phút ngày 01/01/2022, BN than mệt, ho, khó thở, ăn kém sau đó được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 1 tiếp tục theo dõi và điều trị (BN đã được tiêm vắc xin mũi 2 phòng Covid-19). Đến 02 giờ 00 phút ngày 05/01/2022, BN tử vong với chẩn đoán: Suy hô hấp, thở máy xâm lấn - Viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nền: Tăng huyết áp – Suy tim, nhồi máu cơ tim củ đã đạt Stent – Viêm dạ dày.

4. Hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

          - Tính từ ngày 27/4/2021 đến lúc 13h ngày 04/01/2022, tỉnh Trà Vinh đã nhận từ Bộ Y tế phân bổ tổng cộng: 1.722.766 liều vắc xin (trong đó: BYT: 1.713.500 liều; Bộ Công An và BV 30/4: 4.000 liều AstraZeneca, 6 liều Pfizer, BV Thủ Đức: 4.760 liều AstraZeneca, TTYT Quận Phú Nhuận: 500 liều AstraZeneca). Chưa nhận về: 100.000 AstraZeneca đợt 108, 79.560 liều Pfizer đợt 109 và 110 gửi trên viện Pasteur.

- Kết quả đã triển khai tiêm được đối với dân số 18 tuổi trở lên: 1.361.185 mũi; trong đó:

+ Mũi 1 tiêm được 693.005 mũi, đạt 99,25%

+ Mũi 2 tiêm được 668.180 mũi, đạt 95,69%

- Kết quả đã triển khai tiêm được đối với dân số 18 tuổi trở lên: 22.515 mũi. Trong đó:

+ Mũi 3 tiêm được: 22.515 mũi, đạt 3,22%

- Kết quả đã triển khai tiêm được đối với dân số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: 161.916 mũi. Trong đó:

+ Mũi 1: 83.641 (đạt 103,2%)

+ Mũi 2: 78.275 (đạt 96,5%)

- Số vắc xin đã sử dụng: 1.496.794 liều, tồn: 225.972 liều (trong đó: CDC 18.330 liều Pfizer, chưa nhận về: 100.000 AstraZeneca đợt 108, 79.560 liều Pfizer đợt 109 và 110; đợt (29) tiêm vét: 680 liều AstraZeneca, đợt (30): 5.550 liều, đợt (31): 1.074 liều Pfizer, đợt (32) đang tiêm:920 liều AstraZeneca và 19.858 liều Pfizer.

Tỷ lệ tiêm chủng (số liều vắc xin đã sử dụng/số liều vắc xin đã được phân bổ) là: 1.496.794/1.722.766 liều, đạt tỷ lệ 86.88%.

 5. Hoạt động phòng chống khác

- Thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 576 trường hợp dương tính. Trong đó: Tp Trà Vinh (122), Càng Long (154), Cầu Kè (65), Tiểu Cần (56), Châu Thành (41), Trà Cú (41), Cầu Ngang (49), Duyên Hải (30), Tx Duyên Hải (11) và 180 trường hợp âm tính.

          - Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 480 trường hợp tại các bệnh viện dã chiến và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức trực phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo 24/24 giờ.

6. Các hoạt động tiếp theo

            - Điều tra bổ sung các mốc dịch tễ của bệnh nhân và các trường hợp tiếp xúc gần để không bỏ sót người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp.

          - Thực hiện kiểm dịch y tế quốc tế tàu thuyền nhập cảnh và xuất cảnh tại cảng biển Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

        Trên đây là nội dung Báo cáo tóm tắt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 05/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh./.

 

 

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 1 389
  • Tất cả: 3597730

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang