Danh sách tổ chức, cá nhân tự công bố An toàn thực phẩm đến 20 tháng 03 năm 2023

DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ ĐẾN 20/3/2023

SỐ THỨ TỰ CB NGÀY NHẬN
CÔNG BỐ
SỐ CÔNG BỐ TÊN TỔ CHỨC TÊN CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ TÊN SẢN PHẨM NHÃN HIỆU NGÀY KÝ CÔNG BỐ
01/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 01/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng đường phèn Gia Lộc Hưng 25/11/2022
02/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 02/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng táo đỏ, hạt chia Gia Lộc Hưng 25/11/2022
03/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 03/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng Đông trùng hạ thảo Gia Lộc Hưng 25/11/2022
04/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 04/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng nhụy hoa Nghệ Tây Gia Lộc Hưng 25/11/2022
05/2023/TCBSP-ATTP 05/12/2022 01/TRAMVANHOANG/2022   Trầm Văn Hoàng ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Trầm Văn Hoàng 05/12/2022
06/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 10/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị lá dứa   08/12/2022
07/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 11/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị cà phê   08/12/2022
08/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 12/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị sầu riêng   08/12/2022
09/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 13/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan - gấc   08/12/2022
10/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 14/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan - hoa đậu biếc   08/12/2022
11/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 15/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị thanh long   08/12/2022
12/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 16/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị chuối   08/12/2022
13/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 17/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị sầu riêng   08/12/2022
14/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 18/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị mít   08/12/2022
15/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 19/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị lá dứa   08/12/2022
16/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 20/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị thanh long   08/12/2022
17/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 21/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Nước dừa màu   08/12/2022
18/2023/TCBSP-ATTP 09/12/2022 01/QUYENDANG/2022   Đặng Tố Quyên Đồng Khởi, Khóm 9, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Quyên Đặng 09/12/2022
19/2023/TCBSP-ATTP 09/12/2022 02/QUYENDANG/2022   Đặng Tố Quyên Đồng Khởi, Khóm 9, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Patê Quyên Đặng 09/12/2022
20/2023/TCBSP-ATTP 12/12/2022 01/PHUCKHANG/2022 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Phúc Khang Nguyễn Mộng Điền 198 Khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Lucky Cát Tường 12/12/2022
21/2023/TCBSP-ATTP 13/12/2022 01/HOANGGIA/2022   Huỳnh Hồng Thắm ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Hoàng Gia 13/12/2022
22/2023/TCBSP-ATTP 14/12/2022 01/TÀI DUNG/2022 Công ty TNHH MTV Tài Dung Lê Minh Cường 26 Tô Thị Huỳnh, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao màn thầu hương lá dứa Tài Dung 14/12/2022
23/2023/TCBSP-ATTP 14/12/2022 02/TÀI DUNG/2022 Công ty TNHH MTV Tài Dung Lê Minh Cường 26 Tô Thị Huỳnh, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao màn thầu hương dâu Tài Dung 14/12/2022
24/2023/TCBSP-ATTP 15/12/2022 01/DAVIDA/2022   Mã Phúc Khang ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai DAVIDA 15/12/2022
25/2023/TCBSP-ATTP 15/12/2022 01/NĂM BẮC-TƯ THĂM/2022 Công ty TNHH MTV Rượu khổ qua Năm Bắc - Tư Thăm Nguyễn Văn Thăm 71/21 Lê Lợi, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu khổ qua Năm Bắc - Tư Thăm 15/12/2022
26/2023/TCBSP-ATTP 16/12/2022 01/AQUADA/2022   Mai Thị Hà ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai AQUADA 16/12/2022
27/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 01/THU CÚC/2022   Nguyễn Ngọc Huấn ấp Chợ, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Thu Cúc 23/12/2022
28/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 01/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Tứ Quý Hai Lý 23/12/2022
29/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 02/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét bồ ngót Hai Lý 23/12/2022
30/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 03/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét ba màu Hai Lý 23/12/2022
31/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 04/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Ngũ Phúc Hai Lý 23/12/2022
32/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 05/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh ú cẩm Hai Lý 23/12/2022
33/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 06/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Dưa món Hai Lý 23/12/2022
34/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 06/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh ú ba màu Hai Lý 23/12/2022
35/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 06/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh ú bồ ngót Hai Lý 23/12/2022
36/2023/TCBSP-ATTP 26/12/2022 01/TRANYKA/2022   Trần Thanh To số 26, Hương lộ 9, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà vinh Nước uống đóng chai TraNyKa 26/12/2022
37/2023/TCBSP-ATTP 28/12/2022 01/NHM/2022   Nguyễn Hữu Minh ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng    
38/2023/TCBSP-ATTP 30/12/2022 80/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước mắm rươi   30/12/2022
39/2023/TCBSP-ATTP 03/01/2023 01/THANHTRUC/2023   Huỳnh Thanh Trúc ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Kẹo chuối Thanh Trúc 03/01/2023
40/2023/TCBSP-ATTP 03/01/2023 02/THANHTRUC/2023   Huỳnh Thanh Trúc ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Mứt dừa Thanh Trúc 03/01/2023
41/2023/TCBSP-ATTP 03/01/2023 03/THANHTRUC/2023   Huỳnh Thanh Trúc ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Mứt gừng Thanh Trúc 03/01/2023
42/2023/TCBSP-ATTP 04/01/2023 01/SANVI/2023   Trương Hoàng Long Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sanvi 04/01/2023
43/2023/TCBSP-ATTP 11/01/2023 01/THUYNHMAI/2023   Trần Thị Huỳnh Mai ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Huỳnh Mai 11/01/2023
44/2023/TCBSP-ATTP 18/01/2023 01/COHOA/2023   Tô Thị Hòa ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tét thập cẩm Cô Hòa 18/01/2023
45/2023/TCBSP-ATTP 13/02/2023 01/THANHPHONG/2023   Thạch Thanh Phong ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thanh Phong 13/02/2023
46/2023/TCBSP-ATTP 16/02/2023 01/PHUCMUNG/2023   Hà Thanh Thúy Khóm 5, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà vinh Lạp xưởng Phúc Mừng 16/02/2023
47/2023/TCBSP-ATTP 17/02/2023 01/TRIEUHUONG/2023   Nguyễn Văn Triệu ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Triệu Hương 17/02/2023
48/2023/TCBSP-ATTP 17/02/2023 02/TRIEUHUONG/2023   Nguyễn Văn Triệu ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh ú Triệu Hương 17/02/2023
49/2023/TCBSP-ATTP 06/03/2023 01/NĐT/2023 Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm sấy thăng hoa TVU 06/03/2023
50/2023/TCBSP-ATTP 06/03/2023 02/NĐT/2023 Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa  TVU 06/03/2023
51/2023/TCBSP-ATTP 07/03/2023 01/TPSG/2023   Nguyễn Thi ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Thiên Phát Sài Gòn 07/03/2023
52/2023/TCBSP-ATTP 09/03/2023 01/VANTHANH/2023   Thái Phúc Thành 388 Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Vạn Thành 09/03/2023
53/2023/TCBSP-ATTP 15/03/2023 01/DUYKY/2023   Tăng Tú Hạnh 09 Nguyễn Thị Út, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ nhân môn Duy Ký 15/03/2023
54/2023/TCBSP-ATTP 20/03/2023 101/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Việt Trí 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá kho tộ   20/03/2023
55/2023/TCBSP-ATTP 20/03/2023 102/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Việt Trí 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá gác bếp   20/03/2023
56/2023/TCBSP-ATTP 20/03/2023 01/PHONGCHAU/2023   Châu Phong Châu 43 Nguyễn Hòa Luông, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo khô   20/03/2023

THÔNG BÁO

   

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 1 974
  • Tất cả: 3592254

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang