Danh sách tổ chức, cá nhân tự công bố An toàn thực phẩm đến 14 tháng 03 năm 2024
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ ĐẾN 14/3/2024
SỐ THỨ TỰ CB NGÀY NHẬN
CÔNG BỐ
SỐ CÔNG BỐ TÊN TỔ CHỨC TÊN CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ TÊN SẢN PHẨM NHÃN HIỆU NGÀY KÝ CÔNG BỐ
01/2024/TCBSP-ATTP 11/12/2023 01/NGUYENTRUNGTHAO/2023 Nguyễn Trung Thảo Nguyễn Trung Thảo ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét thập cẩm 3 màu Trung Thảo 11/12/2023
02/2024/TCBSP-ATTP 15/12/2023 01/T&C/2023 Lê Ngọc Trường Lê Ngọc Trường ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai T&C 15/12/2023
03/2024/TCBSP-ATTP 19/12/2023 02/HAILY/2023 Mai Hoàng Lý Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét tôm sắc Hai Lý 19/12/2023
04/2024/TCBSP-ATTP 19/12/2023 03/HAILY/2023 Mai Hoàng Lý Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét chuối Hai Lý 19/12/2023
05/2024/TCBSP-ATTP 20/12/2023 01/PHUONGNAM/2023 Trầm Kỳ Xéng Trầm Kỳ Xéng ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Phương Mai 20/12/2023
06/2024/TCBSP-ATTP 20/12/2023 01/GIATHANH/2023 Kim Ngọc Thiền Kim Ngọc Thiền ấp Đôn Chụm A, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Cơm cháy chà bông Gia Thành 20/12/2023
07/2024/TCBSP-ATTP 20/12/2023 01/HAITUNG/2023 Lữ Thanh Tùng Lữ Thanh Tùng ấp Cá Lóc, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Rượu nếp than Hai Tùng 20/12/2023
08/2024/TCBSP-ATTP 27/12/2023 01/VIANTV/2023 Nguyễn Hoàng Nguyễn Nguyễn Hoàng Nguyễn ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Vian TV 27/12/2023
09/2024/TCBSP-ATTP 08/01/2024 10/PHUQUOI/2023 Công ty TNHH MTV TM - SX Phú Quới Tô Phú Quới 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà nhãn lồng Hai Lúa 08/01/2024
10/2024/TCBSP-ATTP 08/01/2024 11/PHUQUOI/2023 Công ty TNHH MTV TM - SX Phú Quới Tô Phú Quới 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà xạ đen - an xoa tím Hai Lúa 08/01/2024
11/2024/TCBSP-ATTP 08/01/2024 12/PHUQUOI/2023 Công ty TNHH MTV TM - SX Phú Quới Tô Phú Quới 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà xương khỉ - chùm ngây Hai Lúa 08/01/2024
12/2024/TCBSP-ATTP 15/01/2024 01/PHUQUOI/2024 Công ty TNHH MTV TM - SX Phú Quới Tô Phú Quới 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà vỏ bưởi Hai Lúa 15/01/2024
13/2024/TCBSP-ATTP 16/01/2024 01/AMY/2024 DNTN sản xuất nước đóng chai Amy Trần Hoàng Sơn 60 ấp Rẩy, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Amy 16/01/2024
14/2024/TCBSP-ATTP 19/01/2024 37/DSCK/2024 Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa sáp sầu riêng muối Bảo Châu 19/01/2024
15/2024/TCBSP-ATTP 29/01/2024 01/ĐĂNG NHƯ/2024 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Quốc Thanh ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Family 29/01/2024
16/2024/TCBSP-ATTP 29/01/2024 01/BLHN/2024 Công ty cổ phần BAO LAM HOANG NGUYEN Nguyễn Hoàng Dũng 490 Võ Nguyên Giáp, Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu thảo mộc đặc biệt Mekong Cissus Quadrangularis 29/01/2024
17/2024/TCBSP-ATTP 30/01/2024 01/NHUẬN AN/2024 Nguyễn Khắc Nhuận Nguyễn Khắc Nhuận ấp Lạc Thạnh B, xã Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Muối ớt Nhuận An 30/01/2024
18/2024/TCBSP-ATTP 30/01/2024 01/HAIDANG/2024 Nguyễn Thanh Sal Nguyễn Thanh Sal ấp Ngả Hậu, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Hải Đăng 30/01/2024
19/2024/TCBSP-ATTP 02/02/2024 01/SAUKHONE/2024 Sơn Thị Bích Kiều Sơn Thị Bích Kiều ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sáu Khone 02/02/2024
20/2024/TCBSP-ATTP 19/02/2024 01/TOANLOI/2024 Võ Trường Toàn Võ Trường Toàn ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Toàn Lợi 19/02/2024
21/2024/TCBSP-ATTP 19/02/2024 02/TOANLOI/2024 Võ Trường Toàn Võ Trường Toàn ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Toàn Lợi 19/02/2024
22/2024/TCBSP-ATTP 20/02/2024 01/BAOLONG/2024 Trang Thị Thúy Quỳnh Trang Thị Thúy Quỳnh ấp Phú Hòa, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Bảo Long 20/02/2024
23/2024/TCBSP-ATTP 01/03/2024 01/QTCG/2024 Chế Thị Huyền Trân Chế Thị Huyền Trân Đường 30/4 ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu Quách Chế Gia 01/03/2024
24/2024/TCBSP-ATTP 11/03/2024 01/SOKFARM-NTN/2024 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước tương mật hoa dừa Oranic Sokfarm 11/03/2024
25/2024/TCBSP-ATTP 11/03/2024 02/LENGOCTRUONG/2024 Lê Ngọc Trường Lê Ngọc Trường ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Lê Ngọc Trường 11/03/2024
26/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 01/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà xương khỉ - chùm ngây Cha Pet Tường 12/03/2024
27/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 02/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà xạ đen - an xoa Cha Pet Tường 12/03/2024
28/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 03/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà nhãn lồng Cha Pet Tường 12/03/2024
29/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 04/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà thìa canh Cha Pet Tường 12/03/2024
30/2024/TCBSP-ATTP 13/03/2024 01/TANPHAT/2024 Huỳnh Quãng Sơn Huỳnh Quảng Sơn Thạch Ngọc Biên, Khóm 9, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà Tấn Phát 13/03/2024

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 1 333
  • Tất cả: 3608151

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang