Danh sách tổ chức, cá nhân tự công bố An toàn thực phẩm đến 04/4/2024

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ ĐẾN 04/4/2024

12/2024/TCBSP-ATTP 15/01/2024 01/PHUQUOI/2024 Công ty TNHH MTV TM - SX Phú Quới Tô Phú Quới 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà vỏ bưởi Hai Lúa 15/01/2024
13/2024/TCBSP-ATTP 16/01/2024 01/AMY/2024 DNTN sản xuất nước đóng chai Amy Trần Hoàng Sơn 60 ấp Rẩy, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Amy 16/01/2024
14/2024/TCBSP-ATTP 19/01/2024 37/DSCK/2024 Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa sáp sầu riêng muối Bảo Châu 19/01/2024
15/2024/TCBSP-ATTP 29/01/2024 01/ĐĂNG NHƯ/2024 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Quốc Thanh ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Family 29/01/2024
16/2024/TCBSP-ATTP 29/01/2024 01/BLHN/2024 Công ty cổ phần BAO LAM HOANG NGUYEN Nguyễn Hoàng Dũng 490 Võ Nguyên Giáp, Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu thảo mộc đặc biệt Mekong Cissus Quadrangularis 29/01/2024
17/2024/TCBSP-ATTP 30/01/2024 01/NHUẬN AN/2024 Nguyễn Khắc Nhuận Nguyễn Khắc Nhuận ấp Lạc Thạnh B, xã Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Muối ớt Nhuận An 30/01/2024
18/2024/TCBSP-ATTP 30/01/2024 01/HAIDANG/2024 Nguyễn Thanh Sal Nguyễn Thanh Sal ấp Ngả Hậu, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Hải Đăng 30/01/2024
19/2024/TCBSP-ATTP 02/02/2024 01/SAUKHONE/2024 Sơn Thị Bích Kiều Sơn Thị Bích Kiều ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sáu Khone 02/02/2024
20/2024/TCBSP-ATTP 19/02/2024 01/TOANLOI/2024 Võ Trường Toàn Võ Trường Toàn ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Toàn Lợi 19/02/2024
21/2024/TCBSP-ATTP 19/02/2024 02/TOANLOI/2024 Võ Trường Toàn Võ Trường Toàn ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Toàn Lợi 19/02/2024
22/2024/TCBSP-ATTP 20/02/2024 01/BAOLONG/2024 Trang Thị Thúy Quỳnh Trang Thị Thúy Quỳnh ấp Phú Hòa, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Bảo Long 20/02/2024
23/2024/TCBSP-ATTP 01/03/2024 01/QTCG/2024 Chế Thị Huyền Trân Chế Thị Huyền Trân Đường 30/4 ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu Quách Chế Gia 01/03/2024
24/2024/TCBSP-ATTP 11/03/2024 01/SOKFARM - NTN/2024 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước tương mật hoa dừa Organic Sokfarm 11/03/2024
25/2024/TCBSP-ATTP 11/03/2024 02/LENGOCTRUONG/2024 Lê Ngọc Trường Lê Ngọc Trường ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Lê Ngọc Trường 11/03/2024
26/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 01/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà xương khỉ - chùm ngây Cha Pet Tường 12/03/2024
27/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 02/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà xạ đen - an xoa Cha Pet Tường 12/03/2024
28/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 03/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà nhãn lồng Cha Pet Tường 12/03/2024
29/2024/TCBSP-ATTP 12/03/2024 04/TCB-DNTN/2024 DNTN Cha Pet Tường yêu thương - Cho không Nguyễn Thành Thật 94 ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà thìa canh Cha Pet Tường 12/03/2024
30/2024/TCBSP-ATTP 13/03/2024 01/TANPHAT/2024 Huỳnh Quãng Sơn Huỳnh Quảng Sơn Thạch Ngọc Biên, Khóm 9, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà Tấn Phát 13/03/2024
31/2024/TCBSP-ATTP 14/03/2024 01/TDF/2024 Cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Dung Food Trần Kim Dung Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá viên Tài Dung 14/03/2024
32/2024/TCBSP-ATTP 14/03/2024 01/TDF/2024 Cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Dung Food Trần Kim Dung Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả hương tôm Tài Dung 14/03/2024
33/2024/TCBSP-ATTP 14/03/2024 02/TDF/2024 Cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Dung Food Trần Kim Dung Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả hương bò Tài Dung 14/03/2024
34/2024/TCBSP-ATTP 14/03/2024 03/TDF/2024 Cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Dung Food Trần Kim Dung Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả cá hấp Tài Dung 14/03/2024
35/2024/TCBSP-ATTP 14/03/2024 04/TDF/2024 Cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Dung Food Trần Kim Dung Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chảo sả basa Tài Dung 14/03/2024
36/2024/TCBSP-ATTP 14/03/2024 05/TDF/2024 Cơ sở sản xuất thực phẩm Tài Dung Food Trần Kim Dung Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ốc nhồi basa Tài Dung 14/03/2024
37/2024/TCBSP-ATTP 19/03/2024 15/AGRIFOODS/2024 Công ty cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bò kho Foodbot 19/03/2024
38/2024/TCBSP-ATTP 19/03/2024 16/AGRIFOODS/2024 Công ty cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mì spaghetti Foodbot 19/03/2024
39/2024/TCBSP-ATTP 19/03/2024 17/AGRIFOODS/2024 Công ty cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cơm chiên dương châu Foodbot 19/03/2024
40/2024/TCBSP-ATTP 21/03/2024 01/THANHTUTV/2024 Trần Văn Tú Trần Văn Tú 185 Trần Quốc Tuấn, Khóm 2, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đường cát Thanh Tú TV 21/03/2024
41/2024/TCBSP-ATTP 25/03/2024 01/LAMSON/2024 Nguyễn Lâm Sơn Nguyễn Lâm Sơn ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Đường cát Lâm Sơn 25/03/2024
42/2024/TCBSP-ATTP 03/04/2024 01/MYLAN/2024 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bao bì nhựa Plecopak®00123 03/04/2024
43/2024/TCBSP-ATTP 03/04/2024 02/MYLAN/2024 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bao bì nhựa Plecopak®00125 03/04/2024
44/2024/TCBSP-ATTP 03/04/2024 03/MYLAN/2024 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bao bì nhựa Plecopak®00083 03/04/2024

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 1 329
  • Tất cả: 3608147

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang