Danh sách tổ chức, cá nhân tự công bố An toàn thực phẩm đến 12 tháng 12 năm 2023

DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ ĐẾN 12/12/2023

 

SỐ THỨ TỰ CB NGÀY NHẬN
CÔNG BỐ
SỐ CÔNG BỐ TÊN TỔ CHỨC TÊN CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ TÊN SẢN PHẨM NHÃN HIỆU NGÀY KÝ CÔNG BỐ
01/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 01/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng đường phèn Gia Lộc Hưng 25/11/2022
02/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 02/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng táo đỏ, hạt chia Gia Lộc Hưng 25/11/2022
03/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 03/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng Đông trùng hạ thảo Gia Lộc Hưng 25/11/2022
04/2023/TCBSP-ATTP 02/12/2022 04/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng nhụy hoa Nghệ Tây Gia Lộc Hưng 25/11/2022
05/2023/TCBSP-ATTP 05/12/2022 01/TRAMVANHOANG/2022   Trầm Văn Hoàng ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Trầm Văn Hoàng 05/12/2022
06/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 10/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị lá dứa Vicosap 08/12/2022
07/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 11/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị cà phê Vicosap 08/12/2022
08/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 12/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị sầu riêng Vicosap 08/12/2022
09/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 13/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan - gấc Vicosap 08/12/2022
10/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 14/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan - hoa đậu biếc Vicosap 08/12/2022
11/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 15/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy giòn tan vị thanh long Vicosap 08/12/2022
12/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 16/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị chuối Vicosap 08/12/2022
13/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 17/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị sầu riêng Vicosap 08/12/2022
14/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 18/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị mít Vicosap 08/12/2022
15/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 19/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị lá dứa Vicosap 08/12/2022
16/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 20/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua dừa sáp sấy giòn tan vị thanh long Vicosap 08/12/2022
17/2023/TCBSP-ATTP 08/12/2022 21/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Nước dừa màu Vicosap 08/12/2022
18/2023/TCBSP-ATTP 09/12/2022 01/QUYENDANG/2022   Đặng Tố Quyên Đồng Khởi, Khóm 9, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Quyên Đặng 09/12/2022
19/2023/TCBSP-ATTP 09/12/2022 02/QUYENDANG/2022   Đặng Tố Quyên Đồng Khởi, Khóm 9, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Patê Quyên Đặng 09/12/2022
20/2023/TCBSP-ATTP 12/12/2022 01/PHUCKHANG/2022 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Phúc Khang Nguyễn Mộng Điền 198 Khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Lucky Cát Tường 12/12/2022
21/2023/TCBSP-ATTP 13/12/2022 01/HOANGGIA/2022   Huỳnh Hồng Thắm ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Hoàng Gia 13/12/2022
22/2023/TCBSP-ATTP 14/12/2022 01/TÀI DUNG/2022 Công ty TNHH MTV Tài Dung Lê Minh Cường 26 Tô Thị Huỳnh, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao màn thầu hương lá dứa Tài Dung 14/12/2022
23/2023/TCBSP-ATTP 14/12/2022 02/TÀI DUNG/2022 Công ty TNHH MTV Tài Dung Lê Minh Cường 26 Tô Thị Huỳnh, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao màn thầu hương dâu Tài Dung 14/12/2022
24/2023/TCBSP-ATTP 15/12/2022 01/DAVIDA/2022   Mã Phúc Khang ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai DAVIDA 15/12/2022
25/2023/TCBSP-ATTP 15/12/2022 01/NĂM BẮC-TƯ THĂM/2022 Công ty TNHH MTV Rượu khổ qua Năm Bắc - Tư Thăm Nguyễn Văn Thăm 71/21 Lê Lợi, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu khổ qua Năm Bắc - Tư Thăm 15/12/2022
26/2023/TCBSP-ATTP 16/12/2022 01/AQUADA/2022   Mai Thị Hà ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai AQUADA 16/12/2022
27/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 01/THU CÚC/2022   Nguyễn Ngọc Huấn ấp Chợ, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Thu Cúc 23/12/2022
28/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 01/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Tứ Quý Hai Lý 23/12/2022
29/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 02/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét bồ ngót Hai Lý 23/12/2022
30/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 03/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét ba màu Hai Lý 23/12/2022
31/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 04/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Ngũ Phúc Hai Lý 23/12/2022
32/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 05/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh ú cẩm Hai Lý 23/12/2022
33/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 06/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Dưa món Hai Lý 23/12/2022
34/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 06/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh ú ba màu Hai Lý 23/12/2022
35/2023/TCBSP-ATTP 23/12/2022 06/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh ú bồ ngót Hai Lý 23/12/2022
36/2023/TCBSP-ATTP 26/12/2022 01/TRANYKA/2022   Trần Thanh To số 26, Hương lộ 9, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà vinh Nước uống đóng chai TraNyKa 26/12/2022
37/2023/TCBSP-ATTP 28/12/2022 01/NHM/2022   Nguyễn Hữu Minh ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng Hữu Minh 27/12/2022
38/2023/TCBSP-ATTP 30/12/2022 80/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước mắm rươi Biển Xanh 30/12/2022
39/2023/TCBSP-ATTP 03/01/2023 01/THANHTRUC/2023   Huỳnh Thanh Trúc ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Kẹo chuối Thanh Trúc 03/01/2023
40/2023/TCBSP-ATTP 03/01/2023 02/THANHTRUC/2023   Huỳnh Thanh Trúc ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Mứt dừa Thanh Trúc 03/01/2023
41/2023/TCBSP-ATTP 03/01/2023 03/THANHTRUC/2023   Huỳnh Thanh Trúc ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Mứt gừng Thanh Trúc 03/01/2023
42/2023/TCBSP-ATTP 04/01/2023 01/SANVI/2023   Trương Hoàng Long Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sanvi 04/01/2023
43/2023/TCBSP-ATTP 11/01/2023 01/THUYNHMAI/2023   Trần Thị Huỳnh Mai ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Huỳnh Mai 11/01/2023
44/2023/TCBSP-ATTP 18/01/2023 01/COHOA/2023   Tô Thị Hòa ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tét thập cẩm Cô Hòa 18/01/2023
45/2023/TCBSP-ATTP 13/02/2023 01/THANHPHONG/2023   Thạch Thanh Phong ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thanh Phong 13/02/2023
46/2023/TCBSP-ATTP 16/02/2023 01/PHUCMUNG/2023   Hà Thanh Thúy Khóm 5, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà vinh Lạp xưởng Phúc Mừng 16/02/2023
47/2023/TCBSP-ATTP 17/02/2023 01/TRIEUHUONG/2023   Nguyễn Văn Triệu ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Triệu Hương 17/02/2023
48/2023/TCBSP-ATTP 17/02/2023 02/TRIEUHUONG/2023   Nguyễn Văn Triệu ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh ú Triệu Hương 17/02/2023
49/2023/TCBSP-ATTP 06/03/2023 01/NĐT/2023 Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm sấy thăng hoa TVU 06/03/2023
50/2023/TCBSP-ATTP 06/03/2023 02/NĐT/2023 Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa  TVU 06/03/2023
51/2023/TCBSP-ATTP 07/03/2023 01/TPSG/2023   Nguyễn Thi ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Thiên Phát Sài Gòn 07/03/2023
52/2023/TCBSP-ATTP 09/03/2023 01/VANTHANH/2023   Thái Phúc Thành 388 Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Vạn Thành 09/03/2023
53/2023/TCBSP-ATTP 15/03/2023 01/DUYKY/2023   Tăng Tú Hạnh 09 Nguyễn Thị Út, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ nhân môn Duy Ký 15/03/2023
54/2023/TCBSP-ATTP 20/03/2023 101/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Việt Trí 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá kho tộ Biển Xanh 20/03/2023
55/2023/TCBSP-ATTP 20/03/2023 102/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Việt Trí 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá gác bếp Biển Xanh 20/03/2023
56/2023/TCBSP-ATTP 20/03/2023 01/PHONGCHAU/2023   Châu Phong Châu 43 Nguyễn Hòa Luông, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo khô Phong Châu 20/03/2023
57/2023/TCBSP-ATTP 27/03/2023 01/MN/2023   Lưu Thị Phương Thảo ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Mr Như 27/03/2023
58/2023/TCBSP-ATTP 28/03/2023 01/MINHPHATTV/2023 Công ty TNHH MTV Minh Phát TV Bùi Trường Giang Khóm 9, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Rượu chuối hột Minh Phát TV 28/03/2023
59/2023/TCBSP-ATTP 28/03/2023 02/MINHPHATTV/2023 Công ty TNHH MTV Minh Phát TV Bùi Trường Giang Khóm 9, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Rượu nếp trắng Minh Phát TV 28/03/2023
60/2023/TCBSP-ATTP 28/03/2023 03/MINHPHATTV/2023 Công ty TNHH MTV Minh Phát TV Bùi Trường Giang Khóm 9, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Linh chi tửu Minh Phát TV 28/03/2023
61/2023/TCBSP-ATTP 04/04/2023 02/BLHN/2023 Công ty cổ phần BAO LAM HOANG NGUYEN Nguyễn Hoàng Dũng 490 Võ Nguyên Giáp, Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu thảo mộc đặc biệt MEKONG CISSUS QUADRANGULARIS 04/04/2023
62/2023/TCBSP-ATTP 05/04/2023 01/THANHTHOANG/2023   Nguyễn Thị Hồng Thu Biết ấp 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh ống Thanh Thoảng 05/04/2023
63/2023/TCBSP-ATTP 07/04/2023 01/NGOCPHAT/2023   Khưu Tấn Nhi Khóm 1, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh ống gạo đậu xanh Ngọc Phát 04/04/2023
64/2023/TCBSP-ATTP 07/04/2023 02/NGOCPHAT/2023   Khưu Tấn Nhi Khóm 1, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh ống gạo khoai lang Ngọc Phát 04/04/2023
65/2023/TCBSP-ATTP 07/04/2023 03/NGOCPHAT/2023   Khưu Tấn Nhi Khóm 1, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh ống gạo ngũ cốc Ngọc Phát 04/04/2023
66/2023/TCBSP-ATTP 07/04/2023 04/NGOCPHAT/2023   Khưu Tấn Nhi Khóm 1, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh ống gạo lứt mè Ngọc Phát 04/04/2023
67/2023/TCBSP-ATTP 13/04/2023 01/SÁUKHONE/2023   Sơn Khone ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sáu Khone 13/04/2023
68/2023/TCBSP-ATTP 18/04/2023 01/THIENBINH/2023   Nguyễn Thị Trúc ấp Tất Vinh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thiên Bình 18/04/2023
69/2023/TCBSP-ATTP 20/04/2023 01/BLHN/2023 Công ty cổ phần BAO LAM HOANG NGUYEN Nguyễn Hoàng Dũng 490 Võ Nguyên Giáp, Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rượu Mekong Hương tình Trà Vinh 04/04/2023
70/2023/TCBSP-ATTP 20/04/2023 24/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh Vicosap dừa sáp và bí đỏ Vicosap 20/04/2023
71/2023/TCBSP-ATTP 20/04/2023 25/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh Vicosap dừa sáp và khoai lang Vicosap 20/04/2023
72/2023/TCBSP-ATTP 20/04/2023 26/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh Vicosap dừa sáp và chuối Vicosap 20/04/2023
73/2023/TCBSP-ATTP 25/04/2023 01/HUIYEN/2023   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Con suông Hùi Yến 25/04/2023
74/2023/TCBSP-ATTP 25/04/2023 02/HUIYEN/2023   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả tép Hùi Yến 25/04/2023
75/2023/TCBSP-ATTP 25/04/2023 01/UTVIET/2023   Trang Minh Trí ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tét Út Việt 25/04/2023
76/2023/TCBSP-ATTP 28/04/2023 01/THIENTRANG/2023   Huỳnh Hữu Phước ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng Thiên Trang 28/04/2023
77/2023/TCBSP-ATTP 28/04/2023 01/TAYBAC/2023   Nguyễn Văn Trường ấp Vang Nhứt, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Tây Bắc 28/04/2023
78/2023/TCBSP-ATTP 05/05/2023 01/CAMPHAT/2023   Dư Tấn Lợi 33 Hai Bà Trưng, Khóm 1, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Bánh nếp sữa Cẩm Phát 05/05/2023
79/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 01/THANHTHUY/2023   Nguyễn Thị Kim Cương ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mứt gừng dẻo Thanh Thúy 05/05/2023
80/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 01/HTXTHANHDAT/2023   Cao Thành Dũng ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nghêu Thành Đạt 04/05/2023
81/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 01/KIMQUYEN/2023   Lâm Thị Kim Quyên Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Cá đù một nắng Kim Quyên 05/05/2023
82/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 02/KIMQUYEN/2023   Lâm Thị Kim Quyên Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khô tôm xẻ Kim Quyên 05/05/2023
83/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 01/CHẤTPHÁTTV/2023   Nguyễn Thị Phiêu ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Chất Phát 08/05/2023
84/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 01/PHUCLOC/2023   Lê Xuân Nhiệm Khóm 3, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nem chua Phúc Lộc 08/05/2023
85/2023/TCBSP-ATTP 08/05/2023 01/PHUCLOC/2023   Lê Xuân Nhiệm Khóm 3, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Phúc Lộc 08/05/2023
86/2023/TCBSP-ATTP 10/05/2023 01/KINGCOCO/2023 Công ty TNHH MTV Phát Đặng Đinh Thị Thanh Tâm ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Kem dừa sáp Chocolate Kingcoco 10/05/2023
87/2023/TCBSP-ATTP 10/05/2023 02/KINGCOCO/2023 Công ty TNHH MTV Phát Đặng Đinh Thị Thanh Tâm ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Kem dừa sáp nguyên vị Kingcoco 10/05/2023
88/2023/TCBSP-ATTP 10/05/2023 03/KINGCOCO/2023 Công ty TNHH MTV Phát Đặng Đinh Thị Thanh Tâm ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Kem dừa sáp vị hạt dẻ cười Kingcoco 10/05/2023
89/2023/TCBSP-ATTP 10/05/2023 04/KINGCOCO/2023 Công ty TNHH MTV Phát Đặng Đinh Thị Thanh Tâm ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Kem dừa sáp vị việt quốc Kingcoco 10/05/2023
90/2023/TCBSP-ATTP 10/05/2023 05/KINGCOCO/2023 Công ty TNHH MTV Phát Đặng Đinh Thị Thanh Tâm ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Mứt dừa sáp Kingcoco 10/05/2023
91/2023/TCBSP-ATTP 12/05/2023 27/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa thảo mộc sương sáo Bảo Châu 12/05/2023
92/2023/TCBSP-ATTP 12/05/2023 28/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa thảo mộc chanh muối Bảo Châu 12/05/2023
93/2023/TCBSP-ATTP 15/05/2023 38/KHAIKY/2023   Võ Văn Khải ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Nước mắm cá cơm 20°N Khải Ký 12/05/2023
94/2023/TCBSP-ATTP 15/05/2023 39/KHAIKY/2023   Võ Văn Khải ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Nước mắm cá cơm 25°N Khải Ký 12/05/2023
95/2023/TCBSP-ATTP 15/05/2023 05/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ốc đắng vùi thượng hạng Biển Xanh 15/05/2023
96/2023/TCBSP-ATTP 18/05/2023 01/SAOMAI/2023   Trần Hoài Bảo ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sao Mai 18/05/2023
97/2023/TCBSP-ATTP 18/05/2023 02/SAOMAI/2023   Trần Hoài Bảo ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Sao Mai 18/05/2023
98/2023/TCBSP-ATTP 19/05/2023 01/NHUANAN/2023   Đặng Thị Út ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Nhuận An 18/05/2023
99/2023/TCBSP-ATTP 19/05/2023 23/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Sữa chua uống dừa sáp Vicosap 19/05/2023
100/2023/TCBSP-ATTP 26/05/2023 01/Hai Lúa Trà Vinh/2023   Bùi Thị Chúc Linh Ấp 8, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Hai lúa Trà Vinh 26/05/2023
101/2023/TCBSP-ATTP 30/05/2023 06/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mắm hào thượng hạng Biển Xanh 30/05/2023
102/2023/TCBSP-ATTP 30/05/2023 07/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nem ốc lác thượng hạng Biển Xanh 30/05/2023
103/2023/TCBSP-ATTP 13/06/2023 01/PT/2023   Trầm Phúc Thọ ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Phúc Thọ 13/06/2023
104/2023/TCBSP-ATTP 14/06/2023 01/NAMTHUY/2023   Nguyễn Thị Trúc Loan 162 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nem chua Năm Thụy 14/06/2023
105/2023/TCBSP-ATTP 15/06/2023 01/Thiên Thanh/2023   Huỳnh Thị Mỹ Thanh 221 Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thiên Thanh 15/06/2023
106/2023/TCBSP-ATTP 19/06/2023 01/GIAHAO/2023   Bùi Thanh Chuẩn ấp Kinh Ngay, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Gia Hào 19/06/2023
107/2023/TCBSP-ATTP 22/06/2023 01/HTXTRUONGLONGHOA/2023 HTX Nông nghiệp - Thủy sản Trường Long Hòa Lâm Minh Thiện ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Củ hành tím HTX Trường Long Hòa 22/06/2023
108/2023/TCBSP-ATTP 22/06/2023 01/NGOCHAI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Ánh Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Yến sào Ngọc Hải 22/06/2023
109/2023/TCBSP-ATTP 22/06/2023 01/LHT/2023   Lê Huyền Thảo ấp Bào Sen, xã Long Toàn, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nấm bào ngư Anh Thư 22/06/2023
110/2023/TCBSP-ATTP 30/06/2023 01/THÀNH PHÁT/2023   Lê Thị Minh Thư Khóm 6, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thành Phát 26/06/2023
111/2023/TCBSP-ATTP 03/07/2023 04/An Tâm Food/2023 Công ty TNHH thực phẩm sạch An Tâm Food Dương Thành Tâm ấp 3, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước chấm cá cơm An Tâm 27/06/2023
112/2023/TCBSP-ATTP 07/07/2023 01/DANGVANAN/2023   Đặng Văn An ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bún tươi Đặng Văn An 07/07/2023
113/2023/TCBSP-ATTP 11/07/2023 01/TTH/2023   Trương Thị Hồng ấp 10, xã Long Hữu, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khô cá đuối nẻ một nắng Hong Kong 11/07/2023
114/2023/TCBSP-ATTP 12/07/2023 01/CUACOBAP/2023   Trần Minh Nhựt ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Cua lột Cua Cơ Bắp 12/07/2023
115/2023/TCBSP-ATTP 12/07/2023 01/THUYPHUNG/2023   Lý Thị Thúy Khóm 5, TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Đường cát Thúy Phụng 09/07/2023
116/2023/TCBSP-ATTP 19/07/2023 29/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sợi Vicosap 19/07/2023
117/2023/TCBSP-ATTP 21/07/2023 01/NGOCCAM/2023   Trần Hoàng Thành Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm Ngọc Cẩm 21/07/2023
118/2023/TCBSP-ATTP 21/07/2023 02/NGOCCAM/2023   Trần Hoàng Thành Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Bánh bông lan Ngọc Cẩm 21/07/2023
119/2023/TCBSP-ATTP 21/07/2023 03/NGOCCAM/2023   Trần Hoàng Thành Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Bánh pía Ngọc Cẩm 21/07/2023
120/2023/TCBSP-ATTP 25/07/2023 01/PHUOCHUNG/2023   Hồ Thanh Nhàn ấp Chợ, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Hoành thánh tôm Phước Hưng 25/07/2023
121/2023/TCBSP-ATTP 26/07/2023 12/AGRIFOODS/2023 Công ty cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cơm xíu mại Rynan Agrifoods 26/07/2023
122/2023/TCBSP-ATTP 26/07/2023 13/AGRIFOODS/2023 Công ty cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cơm sườn ram Rynan Agrifoods 26/07/2023
123/2023/TCBSP-ATTP 26/07/2023 14/AGRIFOODS/2023 Công ty cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cơm cá nục sốt cà Rynan Agrifoods 26/07/2023
124/2023/TCBSP-ATTP 27/07/2023 01/HAILY/2023   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Cốm dẹp Hai Lý 27/07/2023
125/2023/TCBSP-ATTP 02/08/2023 01/NHUY/2023   Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Hòa Luông, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bông lan Như Ý 02/08/2023
126/2023/TCBSP-ATTP 02/08/2023 02/NHUY/2023   Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Hòa Luông, Khóm 4, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh mì ngọt Như Ý 02/08/2023
127/2023/TCBSP-ATTP 05/08/2023 01/DUNGPHONG/2023   Kim Dương ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai VitaQua 05/08/2023
128/2023/TCBSP-ATTP 05/08/2023 01/BICHVAN/2023   Nguyễn Thị Bích Vân ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Mứt gừng  Bếp Nam Bộ xưa 04/08/2023
129/2023/TCBSP-ATTP 07/08/2023 01/HTXNNHCNGULAC/2023 Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc Lâm Thành Cảnh ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Ớt trái sấy khô Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc 07/08/2023
130/2023/TCBSP-ATTP 07/08/2023 01/HANHTHI/2023   Lê Thị Bích Hạnh ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh ống Hạnh Thi 07/08/2023
131/2023/TCBSP-ATTP 08/08/2023 01/ANTAM/2023   Hồ Thị Diễm Thi ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng nem An Tâm 08/08/2023
132/2023/TCBSP-ATTP 11/08/2023 01/HUNGHOA/2023   Trần Thị Mỹ Hòa 307 Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Hưng Hòa 11/08/2023
133/2023/TCBSP-ATTP 14/08/2023 01/MYKIM/2023   Nguyễn Thị Mỹ Kim ấp Trung, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh bông lan lá dứa Mỹ Kim 14/08/2023
134/2023/TCBSP-ATTP 15/08/2023 10/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ốc đắng vùi Biển Xanh thượng hạng Biển Xanh 14/08/2023
135/2023/TCBSP-ATTP 15/08/2023 11/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mắm hàu Biển Xanh thượng hạng Biển Xanh 14/08/2023
136/2023/TCBSP-ATTP 21/08/2023 01/MAITHICUC/2023   Mai Thị Cúc ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Hồng Cúc 21/08/2023
137/2023/TCBSP-ATTP 21/08/2023 02/MAITHICUC/2023   Mai Thị Cúc ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Patê Hồng Cúc 21/08/2023
138/2023/TCBSP-ATTP 21/08/2023 03/MAITHICUC/2023   Mai Thị Cúc ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Hồng Cúc 21/08/2023
139/2023/TCBSP-ATTP 21/08/2023 04/MAITHICUC/2023   Mai Thị Cúc ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Giò sống Hồng Cúc 21/08/2023
140/2023/TCBSP-ATTP 23/08/2023 01/HTXTRUONGBAN/2023 Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Bắn Dương Văn Minh ấp Trường Bắn, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Gạo ST 25 Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Bắn 23/08/2023
141/2023/TCBSP-ATTP 24/08/2023 01/NGUYENVANBAO/2023   Nguyễn Văn Bao ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Mật ong rừng bần Bao Tươi 24/08/2023
142/2023/TCBSP-ATTP 25/08/2023 01/QUOCLE/2023 Công ty TNHH gạo sạch Quốc Lê Lê Thanh Quốc ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Gạo  Cô Ba 25/08/2023
143/2023/TCBSP-ATTP 29/08/2023 01/HUNGPHAT/2023   Trần Tú Uyên 115 Lê Văn Tám, Khóm 7, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dứa Hưng Phát 29/08/2023
144/2023/TCBSP-ATTP 29/08/2023 02/HUNGPHAT/2023   Trần Tú Uyên 115 Lê Văn Tám, Khóm 7, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Dứa sấy dẻo Hưng Phát 29/08/2023
145/2023/TCBSP-ATTP 30/08/2023 01/ANHDUONG/2023   Trần Văn Hậu Khóm 1, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Chuối tá quạ sấy Ánh Dương 30/08/2023
146/2023/TCBSP-ATTP 30/08/2023 01/NGOCTHAO/2023   Huỳnh Thị Thu Nhiệm ấp Bà My, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Mắm chay Ngọc Thảo 30/08/2023
147/2023/TCBSP-ATTP 05/09/2023 01/TVTV/2023 Công ty TNHH Thủy Vân Trà Vinh Nguyễn Thị Tường Vi 19A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh chả cá chiên- CHACA fish cookie CHACA 05/09/2023
148/2023/TCBSP-ATTP 06/09/2023 01/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in có nhân Hoàng Phương 06/09/2023
149/2023/TCBSP-ATTP 06/09/2023 02/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in không nhân Hoàng Phương 06/09/2023
150/2023/TCBSP-ATTP 07/09/2023 01/KIMNGAN/2023   Tăng Kim Ngân ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Kim Ngân 07/09/2023
151/2023/TCBSP-ATTP 07/09/2023 01/TUYETNGOC/2023   Huỳnh Thị Thi ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Me hạt dẻo Tuyết Ngọc 07/09/2023
152/2023/TCBSP-ATTP 07/09/2023 01/TAILOC/2023   Lê Thị Bạch Yên ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Yến chưng đường phèn lá dứa Tài Lộc 07/09/2023
153/2023/TCBSP-ATTP 07/09/2023 02/TAILOC/2023   Lê Thị Bạch Yên ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Yến tinh chế Tài Lộc 07/09/2023
154/2023/TCBSP-ATTP 07/09/2023 01/HONGNGHIEP/2023   Nguyễn Thị Hồng Nghiệp ấp Rạch Nghệ, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Chả ốc bươu đen Hồng Nghiệp 07/09/2023
155/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 01/KIMBANMAI/2023   Nguyễn Văn Sang ấp Bà My, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Cacao café Kim Ban Mai 08/09/2023
156/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 01/THUPHUONG/2023   Lê Thị Thu ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Mứt dừa sữa dẻo Thu Phương 08/09/2023
157/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 01/MYXUYEN/2023   Trầm Thị Mỹ Xuyên Khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay Mỹ Xuyên 08/09/2023
158/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 02/MYXUYEN/2023   Trầm Thị Mỹ Xuyên Khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu môn Mỹ Xuyên 08/09/2023
159/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 03/NGHIKY/2023   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm lạp xưởng Nghi Ký 08/09/2023
160/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 04/NGHIKY/2023   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu chay thập cẩm  Nghi Ký 08/09/2023
161/2023/TCBSP-ATTP 08/09/2023 01/TAMBEN/2023   Dương Thị Bến ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mắm ruốc Tám Bến 12/08/2023
162/2023/TCBSP-ATTP 15/09/2023 01/SOKFARM-MT/2023 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh mật hoa dừa tươi Organic SOKFARM SOKFARM 08/09/2023
163/2023/TCBSP-ATTP 15/09/2023 02/SOKFARM-CĐ/2023 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh mật hoa dừa cô đặc Organic SOKFARM SOKFARM 08/09/2023
164/2023/TCBSP-ATTP 15/09/2023 03/SOKFARM-D/2023 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đường hoa dừa Organic SOKFARM SOKFARM 08/09/2023
165/2023/TCBSP-ATTP 15/09/2023 04/SOKFARM-NT/2023 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nước tương mật hoa dừa Organic SOKFARM SOKFARM 08/09/2023
166/2023/TCBSP-ATTP 18/09/2023 01/TIENHAI/2023   Dương Tiến Hải ấp Động Cao, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khô cá dứa Tiến Hải 18/09/2023
167/2023/TCBSP-ATTP 18/09/2023 01/KIENTHINUONG/2023   Kiên Thị Nương ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khô dê một nắng Kiên Thị Nương 18/09/2023
168/2023/TCBSP-ATTP 19/09/2023 01/BAKHIA/2023   Hồ Thị Loan ấp Hiệp Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mứt dừa Ba Khải 19/09/2023
169/2023/TCBSP-ATTP 19/09/2023 02/BAKHIA/2023   Hồ Thị Loan ấp Hiệp Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mứt cùi bưởi Ba Khải 19/09/2023
170/2023/TCBSP-ATTP 19/09/2023 03/BAKHIA/2023   Hồ Thị Loan ấp Hiệp Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mứt vỏ bưởi Ba Khải 19/09/2023
171/2023/TCBSP-ATTP 19/09/2023 01/MINHDUC/2023   Võ Thị Phượng Loan ấp Hương Phụ C, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Cốm bún Minh Đức 19/09/2023
172/2023/TCBSP-ATTP 19/09/2023 01/HTXTHANHTRUNG/2023   Trần Quốc Trung ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Gạo đài thơm  Thiên An 15/03/2023
173/2023/TCBSP-ATTP 20/09/2023 01/NGOCTUOI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Thảo 210 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu chay thập cẩm  Ngọc Tươi 20/09/2023
174/2023/TCBSP-ATTP 20/09/2023 02/NGOCTUOI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Thảo 210 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay Ngọc Tươi 20/09/2023
175/2023/TCBSP-ATTP 20/09/2023 03/NGOCTUOI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Thảo 210 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm Ngọc Tươi 20/09/2023
176/2023/TCBSP-ATTP 20/09/2023 04/NGOCTUOI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Thảo 210 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân môn Ngọc Tươi 20/09/2023
177/2023/TCBSP-ATTP 20/09/2023 05/NGOCTUOI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Thảo 210 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu xanh Ngọc Tươi 20/09/2023
178/2023/TCBSP-ATTP 20/09/2023 06/NGOCTUOI/2023   Nguyễn Thị Ngọc Thảo 210 Trần Phú, Khóm 5, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ nhân mứt Ngọc Tươi 20/09/2023
179/2023/TCBSP-ATTP 21/09/2023 01/GIALOCHUNG/2023   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng nhân sâm Gia Lộc Hưng 21/09/2023
180/2023/TCBSP-ATTP 22/09/2023 01/THANHTRUC/2023   Lê Thanh Trúc ấp Long Thuận, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai ViVi Water 22/09/2023
181/2023/TCBSP-ATTP 26/09/2023 01/DUONGTHIENNHAN/2023   Dương Văn Minh ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mật ong Tây Nguyên Dương Thiện Nhân 26/09/2023
182/2023/TCBSP-ATTP 26/09/2023 01/NGUYENKHACBICH/2023   Nguyễn Khắc Bích ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nếp sấy chà bông Út Bích 26/09/2023
183/2023/TCBSP-ATTP 26/09/2023 01/HAONHIEN/2023   Nguyễn Thị Hồng Khóm 6, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Yến sào Hạo Nhiên 26/09/2023
184/2023/TCBSP-ATTP 27/09/2023 01/ANHTHU/2023   Đặng Anh Thư ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng Anh Thư 27/09/2023
185/2023/TCBSP-ATTP 28/09/2023 01/TUVIET/2023   Ngô Văn Việt ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mật ong Tư Việt 28/09/2023
186/2023/TCBSP-ATTP 09/10/2023 031/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa sáp cà phê muối Vicosap 09/10/2023
187/2023/TCBSP-ATTP 09/10/2023 031/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa sáp sầu riêng Vicosap 09/10/2023
188/2023/TCBSP-ATTP 09/10/2023 031/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa sáp phô mai kem Vicosap 09/10/2023
189/2023/TCBSP-ATTP 09/10/2023 01/HUYENPHI97/2023   Lê Nguyễn Mỹ Huyền ấp Trà On, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mứt chùm ruột Huyền Phi 09/10/2023
190/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 03/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in phô mai Hoàng Phương 11/10/2023
191/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 04/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in mè Hoàng Phương 11/10/2023
192/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 05/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in ca cao Hoàng Phương 11/10/2023
193/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 06/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in sữa Hoàng Phương 11/10/2023
194/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 07/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in nhân đậu xanh sầu riêng trứng muối Hoàng Phương 11/10/2023
195/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 08/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in đậu xanh sầu riêng phô mai Hoàng Phương 11/10/2023
196/2023/TCBSP-ATTP 11/10/2023 09/HOANGPHUONG/2023   Nguyễn Thị Nhật Lai 102/6 ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in nhân khoai môn Hoàng Phương 11/10/2023
197/2023/TCBSP-ATTP 13/10/2023 01/UTTHUY/2023   Nguyễn Thị Thanh Thùy ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Muối tôm Út Thùy 13/10/2023
198/2023/TCBSP-ATTP 13/10/2023 01/TRUCPHUONG/2023   Nguyễn Thị Trúc Phương ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Tôm xẻ Trúc Phương 13/10/2023
199/2023/TCBSP-ATTP 13/10/2023 02/TRUCPHUONG/2023   Nguyễn Thị Trúc Phương ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Tôm sấy khô Trúc Phương 13/10/2023
200/2023/TCBSP-ATTP 13/10/2023 01/NGUYENMY/2023   Nguyễn Thị Bích Thanh ấp Long An, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Hủ tiếu lứt Nguyên My 13/10/2023
201/2023/TCBSP-ATTP 13/10/2023 02/NGUYENMY/2023   Nguyễn Thị Bích Thanh ấp Long An, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nui Nguyên My 13/10/2023
202/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 01/OME-VFG/2023 Công ty TNHH Thực phẩm Sao Kim VFG Trần Thị Thu Ba 59 ấp 3, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Chả bò OME-VFG 17/10/2023
203/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 02/OME-VFG/2023 Công ty TNHH Thực phẩm Sao Kim VFG Trần Thị Thu Ba 59 ấp 3, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Chả lụa OME-VFG 17/10/2023
204/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 03/OME-VFG/2023 Công ty TNHH Thực phẩm Sao Kim VFG Trần Thị Thu Ba 59 ấp 3, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Patê OME-VFG 17/10/2023
205/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 04/OME-VFG/2023 Công ty TNHH Thực phẩm Sao Kim VFG Trần Thị Thu Ba 59 ấp 3, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Xúc xích OME-VFG 17/10/2023
206/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 05/OME-VFG/2023 Công ty TNHH Thực phẩm Sao Kim VFG Trần Thị Thu Ba 59 ấp 3, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Xúc xích bò OME-VFG 17/10/2023
207/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 06/OME-VFG/2023 Công ty TNHH Thực phẩm Sao Kim VFG Trần Thị Thu Ba 59 ấp 3, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Chả cá OME-VFG 17/10/2023
208/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 01/YSHT/2023   Huỳnh Thanh Tuấn Khóm 4, TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Yến sào Hoàng Tuấn 05/09/2023
209/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 01/TGYSKY/2023   Tăng Thành Phước ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Yến sào Kim Yến 05/09/2023
210/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 01/BICHTUYEN/2023   Sơn Thị Bích Tuyến ấp Trà Cú B, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Tinh bột nghệ Bích Tuyến 15/09/2023
211/2023/TCBSP-ATTP 17/10/2023 01/TTT/2023   Trần Thị Thủy ấp Bến Tranh, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Khô cá lóc Trần Thị Thủy 20/09/2023
212/2023/TCBSP-ATTP 20/10/2023 01/KHAHAN/2023   Đặng Thị Ngọc Huyền 331 ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Yến sào Apple Khả Hân 16/10/2023
213/2023/TCBSP-ATTP 20/10/2023 01/DIEMTRINH/2023   Đỗ Thị Diễm Trinh 236 ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Rượu bưởi Diễm Trinh 05/09/2023
214/2023/TCBSP-ATTP 24/10/2023 01/HP/2023   Mai Thanh Duẩn Đường D5, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Hồng Phúc 24/10/2023
215/2023/TCBSP-ATTP 09/11/2023 05/SOKFARM-G/2023 Công ty TNHH Trà Vinh Farm Thạch Thị Chal Thi ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Giấm mật hoa dừa Oganic Sokfarm SOKFARM 18/10/2023
216/2023/TCBSP-ATTP 09/11/2023 05/NGOCPHAT/2023   Khưu Tấn Nhi 19A Nguyễn Văn Trỗi, Khóm 1, TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Bánh gạo vị phô mai Ngọc Phát 30/10/2023
217/2023/TCBSP-ATTP 30/08/2023 02/NGOCTHAO/2023   Huỳnh Thị Thu Nhiệm ấp Bà My, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kim chi Ngọc Thảo 30/10/2023
218/2023/TCBSP-ATTP 08/11/2023 01/KIKACOFFEE/2023   Đoàn Thành Phát 434A Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê rang truyền thống Kikacoffee 08/11/2023
219/2023/TCBSP-ATTP 08/11/2023 02/KIKACOFFEE/2023   Đoàn Thành Phát 434A Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê rang mộc 1 Kikacoffee 08/11/2023
220/2023/TCBSP-ATTP 08/11/2023 03/KIKACOFFEE/2023   Đoàn Thành Phát 434A Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê rang mộc 2 Kikacoffee 08/11/2023
221/2023/TCBSP-ATTP 08/11/2023 04/KIKACOFFEE/2023   Đoàn Thành Phát 434A Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê rang mộc 3 Kikacoffee 08/11/2023
222/2023/TCBSP-ATTP 08/11/2023 01/QUYNHNGOCTUU/2023   Tạ Văn Nhiệm ấp số 5, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Rượu đế Quỳnh Ngọc Tửu 08/11/2023
223/2023/TCBSP-ATTP 08/11/2023 01/NGUYENQUOCNAM/2023   Nguyễn Quốc Nam Đường D5, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Pure Life TV 08/11/2023
224/2023/TCBSP-ATTP 09/11/2023 01/NGOCPHAT/2023   Nguyễn Thị Trúc Liểu ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Ngọc Phát 09/11/2023
225/2023/TCBSP-ATTP 09/11/2023 01/MINHTAM/2023 Công ty cổ phần Minh Tâm Nguyễn Thị Thanh Minh 36 Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Mita Fresh 09/11/2023
226/2023/TCBSP-ATTP 13/11/2023 01/BALOAN/2023   Mai Thị Hoàng Loan ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét ba màu Ba Loan 06/11/2023
227/2023/TCBSP-ATTP 13/11/2023 02/BALOAN/2023   Mai Thị Hoàng Loan ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét xanh thập cẩm Ba Loan 06/11/2023
228/2023/TCBSP-ATTP 13/11/2023 034/DSCK/2023 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo dừa sáp sầu riêng Vicosap 13/11/2023
229/2023/TCBSP-ATTP 13/11/2023 01/H&H/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Phát Triển H&H Võ Xuân Hoàng 42 đường 30/4, Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Bột đạm Prozymax hương sôcôla tự nhiên   13/11/2023
230/2023/TCBSP-ATTP 15/11/2023 01/HTXPHUOCHAO/2023 HTX Nông nghiệp Phước Hảo Trương Hòa Thuận ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Gạo Quê Hương 15/11/2023
231/2023/TCBSP-ATTP 21/11/2023 13/BX/2023 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ốc nhảy cái Biển Xanh 21/11/2023
232/2023/TCBSP-ATTP 22/11/2023 01/DANGTHINHIEN/2023   Đặng Thị Nhiên ấp Ninh Bình, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Cốm gạo Khánh Như 22/11/2023
233/2023/TCBSP-ATTP 29/11/2023 01/HTXCHAUHUNG/2023 HTX NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
SẢN XUẤT-DỊCH VỤ CHÂU HƯNG
La Quốc Yên ấp Bảy Vàng, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Gạo Hưng Lợi 29/11/2023
234/2023/TCBSP-ATTP 01/12/2023 02/GIAHAO/2023   Bùi Thanh Chuẩn ấp Kinh Ngay, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Gia Hảo 01/12/2023
235/2023/TCBSP-ATTP 07/12/2023 01/AQUADH/2023   Hứa Thị Ngọc Tuyết ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai AquaDH 07/12/2023

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 1 317
  • Tất cả: 3608135

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang