Thực hiện Nhà thuốc tại thị xã theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/5/2017
Số ký hiệu văn bản 012/SYT-VND
Ngày ban hành 26/08/2019
Ngày hiệu lực 26/08/2019
Trích yếu nội dung Thực hiện Nhà thuốc tại thị xã theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/5/2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV2012NVD.pdf