Đảng uỷ Sở Y tế Trà Vinh Tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2023
0:00 / 0:00
Chiều ngày 05/01/2024, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế Trà Vinh Tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng tất cả đảng viên trực thuộc Đảng uỷ Sở Y tế tham dự Hội nghị.

Theo báo tại Hội nghị Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế cho biết. Đảng bộ Sở Y tế có 07 Chi bộ và 02 Đảng bộ bộ phận trực thuộc với tổng số công chức, viên chức và người lao động là 691 người, trong đó đảng viên là 359 đồng chí (Trong đó có 350 đảng viên chính thức, 9 đảng viên dự bị; 291 đảng viên là người kinh, 48 đảng viên là người dân tộc Khmer, 20 đảng viên là người Hoa). Đảng ủy viên: có 13 đồng chí (trong đó Ban Thường vụ: 03 đồng chí, có 01 đồng chí là nữ), khuyết Bí thư đảng ủy. Đảng bộ có 02 đoàn thể trực thuộc: Công đoàn ngành Y tế và Đoàn ủy Sở Y tế.

Anh-tin-bai

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế - Báo cáo tại Hội nghị đảng viên năm 2023

Năm 2023 Đảng ủy Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngành “Nâng cao trách nhiệm người làm công tác y tế chủ động linh hoạt công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tư vấn trực tiếp khi khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghè, hộ mới thoát nghèo vv…phát triển toàn diện mạng lưới Y tế cơ sở, quản lý tổ chức thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế và các chương trình, dự án liên quan khác; bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” đạt được những kết quả rất khả quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã ban hành các chương trình công tác, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Đảng ủy Sở và Nghị quyến; Chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 07 Chi bộ và 02 Đảng bộ bộ phận trực thuộc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Sở đúng thời gian quy định, trong năm ngành Y tế thực hiện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên: Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân: 9,6 bác sĩ, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch, hiện tại 100% Trạm Y tế có bác sĩ làm việc. Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân ước đạt 28,45 giường, đạt 107,7%. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi: 0,87‰, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (2,4 ‰). Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi: 1,53 ‰, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (3,0 ‰). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi): 4,6%, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (4,7%). Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý: 100%, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (100%). Tuổi thọ trung bình: 74,89 tuổi đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (74,68 tuổi). Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh: 111,2 bé trai/100 bé gái, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (111,2 bé trai/100 bé gái).

Có 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%.

Anh-tin-bai

Ảnh. Quang cảnh Hội nghị Đảng viên năm 2023

Công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, trong đó vai trò đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy đã thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; giải quyết công việc theo quy chế làm việc; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và điều hành công việc đều được bàn bạc dân chủ, công khai, thẳng thắn, thảo luận với tinh thần trách nhiệm, thống nhất trước khi thực hiện, quyết định mọi vấn đề, tạo được sự thống nhất ý chí và hành động.

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “về công tác Dân vận”; Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 8/9/2021của Đảng ủy Sở Y tế  “thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 8/9/2021 của Đảng ủy Sở Y tế “thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các loại hình giai đoạn 2021-2025”. Nâng cao đạo đức công vụ, chăm lo giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy định 784-QĐ/TU của Tỉnh ủy; duy trì thực hiện và nhân rộng mô hình, điển hình thi đua “Dân vận khéo” của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ. Kết quả đầu năm 2023 toàn Đảng bộ đăng ký và thực hiện đạt hiệu quả tốt 09 mô hình Dân vận khéo.

Quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Đảng ủy Sở và cấp trực thuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền. Từ đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ Sở. Trên cơ sở đó, các cấp ủy chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt ở đơn vị, tính từ tháng 12/2022 đến tháng 11/2023 đã triển khai được 230 cuộc, có 4.926 lượt đồng chí dự đạt 98%.

Kết quả: 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã”; Thông báo số 111-TB/TU, ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh “phân công cơ quan, đơn vị ngành tỉnh và doanh nghiệp nhận đỡ đầu đơn vị xã”. Trong đó  phân công Sở Y tế đỡ đầu 2 xã Hưng Mỹ, xã Long Hòa - Châu Thành. Đến ngày 28/4/2023 theo Thông báo số 329-TB/TU về Thông báo điều chỉnh phân công đơn vị ngành tỉnh và doanh nghiệp nhận đỡ đầu đơn vị xã, Trong đó Sở y tế chỉ còn đỡ đầu 01 xã Hưng Mỹ  huyện Châu Thành.

Đoàn cơ sở Sở Y tế phối hợp với Đoàn trường Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh (TV. Pharm) tổ chức chương trình thiện nguyện “Khám tầm soát, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, tặng xe lăn cho người khuyết tật” tại địa bàn xã Long Hoà và xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tổng kính phí thực hiện trên 80.000.000 đ.

Chỉ đạo cấp ủy chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức đưa cấp ủy viên, đảng viên ra phê bình trước quần chúng. Kết quả đưa 299 cấp ủy viên và đảng viên ra phê bình trước quần chúng;  Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Kết quả:  01 Chi bộ đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 chi bộ, Đảng bộ bộ phận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ ; Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 25; Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 329; Đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ: 02 cùng chương trình kế hoạch, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khác của Đảng ủy Sở đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí. Kiên Sơn Pholli -  Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Sở y tế, Phó bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật báo cáo tham luận tại Hội nghị Đảng viên năm 2023

Tại hội nghị Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thảo luận mô hình “Dân vận khéo” "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội , internet trong năm Tuyên truyền “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”: 231 tin/bài trên fanpage đã nhận được 24 lượt chia sẽ. Trang fanpage 365 tin/ bài; Trang Thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  230 tin/ bài; Tọa đàm, phóng sự, phát thông điệp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tác hại rượu bia, biến đổi khí hậu và chương trình dinh dưỡng, sức khỏe Việt Nam trên Đài PTTH vv…; Bệnh viện Sản – Nhi tham luận về công tác xây dựng Đảng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã nhận được sự đồng tình của các đảng viên tại Hội nghị rất cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ghi nhận và thống nhất với báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023; Đảng ủy Sở Y tế và những kết quả đạt được Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế. đã tập trung lãnh chỉ đạo đạt được 7/8 chỉ tiêu đề ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng viên năm 2023

Tuy nhiên còn 1 chỉ tiêu chưa đạt việc triển khai Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa đạt yêu cầu, như tỷ lệ đạt khá cáo 98%. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 2024 đã đề ra. Đồng chí Lê Thanh Tuấn đề nghị, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tập trung cụ thể hoá kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27, 28, 29.

Thứ hai: Xây dựng Nghị quyết năm phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ.

Thứ ba: Tăng cường thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Trong thảo luận các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, phải thật sự dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện cụ thể, đầy đủ ý

kiến của mình, nhằm phát huy tối đa trí tuệ tập thể. Thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ tư: Triển khai cụ thể hoá kế hoạch số 125 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về Chi bộ 4 tốt; Đảng bộ 4 tốt.

Thứ năm: Thực hiện tổng kết 15 năm thi hành điều lệ đảng; Báo cáo công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ sáu: Theo dõi đánh giá thí điểm tổ đảng thay cho sinh hoạt Chi bộ ở Chi bộ Bệnh viện Y Dược cổ truyền.

Thứ bảy: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho từng đảng viên trong chi bộ trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết vv…

Thứ tám: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có vai trò rất quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt của Đảng bộ, chú trọng đến chất lượng đảng viên, công tác tạo nguồn kết nạp đảng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Minh Trí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế - Phát biểu tại Hội nghị Đảng viên năm 2023

Phát biểu kết thúc Hội nghị Đồng chí Trần Minh Trí - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Y tế. Tiếp thu, những ý kiến đóng góp chỉ đạo của Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế Trà Vinh sẽ khắc phục những khó khăn thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cập nhật kiến thức mới; nắm chắc và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; gương mẫu trong lời nói và việc làm. Nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Rèn luyện bản lĩnh, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của chi bộ, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024 Đảng uỷ Sở Y tế đã đề ra./.

Hoàng vũ - TTKSBTTV
THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 1 722
  • Tất cả: 3601628

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang