Danh sách tổ chức, cá nhân tự công bố An toàn thực phẩm đến 08 tháng 7 năm 2022
DANH SÁCH TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ NĂM 2022
SỐ THỨ TỰ CB NGÀY NHẬN
CÔNG BỐ
SỐ CÔNG BỐ TÊN TỔ CHỨC TÊN CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ TÊN SẢN PHẨM NHÃN HIỆU NGÀY KÝ CÔNG BỐ
01/2022/TCBSP-ATTP 07/01/2022 01/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngầng, tỉnh Trà Vinh Bánh tét tứ quý Hai Lý 07/01/2022
02/2022/TCBSP-ATTP 07/01/2022 02/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngầng, tỉnh Trà Vinh Bánh tét ba màu Hai Lý 07/01/2022
03/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 01/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá rô bí đông lạnh   12/01/2022
04/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 02/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá đù   12/01/2022
05/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 03/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá lạt   12/01/2022
06/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 04/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc nguyên con   12/01/2022
07/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 05/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc fillet   12/01/2022
08/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 06/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá mối   12/01/2022
09/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 07/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm sú xẻ (2 nắng)   12/01/2022
10/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 08/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm thẻ xẻ (2 nắng)   12/01/2022
11/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 09/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bơn nướng truyền thống   12/01/2022
12/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 10/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực cơm hấp (loại lớn)   12/01/2022
13/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 11/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực cơm hấp (loại vừa)   12/01/2022
14/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 12/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực cơm hấp (loại nhỏ)   12/01/2022
15/2022/TCBSP-ATTP 13/01/2022 06/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo chuối gân Vicosap 13/01/2022
16/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 13/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá cơm   14/01/2022
17/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 14/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ruốc khô   14/01/2022
18/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 16/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá kèo   14/01/2022
19/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 17/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm đất khô   14/01/2022
20/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 18/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực ống nháy (loại vừa)   14/01/2022
21/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 19/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực ống nháy (loại lớn)   14/01/2022
22/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 20/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá đuối xẻ   14/01/2022
23/2022/TCBSP-ATTP 19/01/2022 01/TRANYKA/2022 Công ty TNHH TRA NY KA COFFEE Sơn Thị Quê Diệp 26 Hương lộ 9, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột nguyên chất   01/01/2022
24/2022/TCBSP-ATTP 25/01/2022 01/CBSP/2022   Lê Thị Thảng ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Cô Thảng 24/01/2022
25/2022/TCBSP-ATTP 10/02/2022 01/THAINGUYEN/2022   Lưu Thành Thái Khóm 2, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thái Nguyên 10/02/2022
26/2022/TCBSP-ATTP 10/02/2022 01/HONGPHUONG/2022   Nguyễn Hồng ấp Phố, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Hồng Phương 10/02/2022
27/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 25/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá dứa một nắng   25/02/2022
28/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 28/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá cam Nhật   25/02/2022
29/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 29/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đầu cá hồi làm sạch   25/02/2022
30/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 30/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá thu cắt khúc   25/02/2022
31/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 31/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá hố cắt khúc   25/02/2022
32/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 32/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá sụn xịn   25/02/2022
33/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 33/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá chỉ vàng   25/02/2022
34/2022/TCBSP-ATTP 28/02/2022 01/TRUNGVIET/2022   Thái Việt Nam ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Trung Việt 28/02/2022
35/2022/TCBSP-ATTP 03/03/2022 08/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy khô Vicosap 03/03/2022
36/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 01/MINHDAT/2022   Nguyễn Hữu Minh ấp 5, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Minh Đạt 16/03/2022
37/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 34/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Hến lụa   16/03/2022
38/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 35/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá Basa hấp   16/03/2022
39/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 36/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá tráo hấp   16/03/2022
40/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 37/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bạc má hấp   16/03/2022
41/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 38/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá sát sọc làm sạch   16/03/2022
42/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 39/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lòng tong làm sạch   16/03/2022
43/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 40/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá linh non   16/03/2022
44/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 41/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá chốt làm sạch   16/03/2022
45/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 42/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực lá đại dương ướp thảo mộc   16/03/2022
46/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 43/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá thu cắt lát   16/03/2022
47/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 44/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bóp cắt lát   16/03/2022
48/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 45/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá Basa cắt lát   16/03/2022
49/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 46/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá hú cắt lát   16/03/2022
50/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 47/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc cắt lát   16/03/2022
51/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 48/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bóng trứng   16/03/2022
52/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 49/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá cờ fillet cắt khúc   16/03/2022
53/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 50/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực lá làm sạch còn đầu   16/03/2022
54/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 51/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch còn đầu   16/03/2022
55/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 52/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá chẽm fillet   16/03/2022
56/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 53/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc fillet xẻ bướm   16/03/2022
57/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 54/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch còn đầu   16/03/2022
58/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 55/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc kho tộ   16/03/2022
59/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 56/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt sò lông   29/03/2022
60/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 57/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Sò điệp nửa mảnh   29/03/2022
61/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 58/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt ốc móng tay   29/03/2022
62/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 59/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch    29/03/2022
63/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 60/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch    29/03/2022
64/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 61/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt ốc móng tay   29/03/2022
65/2022/TCBSP-ATTP 30/03/2022 05/CSP/2022 Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo khô TVU 30/03/2022
66/2022/TCBSP-ATTP 30/03/2022 06/CSP/2022 Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo tươi TVU 30/03/2022
67/2022/TCBSP-ATTP 31/03/2022 01/THUYVAN/2022 Công ty TNHH Thủy Vân Trà Vinh   19A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chà bông heo vị thịt ram Thủy Vân 31/03/2022
68/2022/TCBSP-ATTP 05/04/2022 01/THINHLOI/2022   Lê Thanh Mị Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thịnh Lợi 05/04/2022
69/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 01/TRUNGTAM/2022   Lữ Văn Trung ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Trung Tâm 07/04/2022
70/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 01/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rau càng cua   07/04/2022
71/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 02/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh khổ qua   07/04/2022
72/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 03/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh bầu   07/04/2022
73/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 04/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh khoai mỡ   07/04/2022
74/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 05/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh soup   07/04/2022
75/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 07/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm thẻ chân trắng   13/04/2022
76/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 07/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cơm cà ri tôm   13/04/2022
77/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 07/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Pasta tôm   13/04/2022
78/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 01/HIEPPHONG/2022   Phan Thị Huỳnh Mai 32 Nguyễn Thị Út, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà sấy khô   13/04/2022
79/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 11/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Màng bao bì Plecopak®00182   01/04/2022
80/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 12/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khay nhựa định hình Plecopak®PxxxxY   01/04/2022
81/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 13/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Màng bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Plecopak®0xxxX   14/04/2022
82/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 14/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bao bì nhựa Plecopak®Bxxxx Series   14/04/2022
83/2022/TCBSP-ATTP 19/04/2022 15/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khay nhựa định hình Plecopak®TxxxxY   14/04/2022
84/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 01/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chùm ruột sấy dẻo Phú Vinh 21/04/2022
85/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 02/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô gà lá chanh Phú Vinh 21/04/2022
86/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 62/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang sữa làm sạch*   21/04/2022
87/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 63/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Còi sò điệp   21/04/2022
88/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 64/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang sữa làm sạch   21/04/2022
89/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 65/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt tôm hấp   21/04/2022
90/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 66/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá đuối ghim   21/04/2022
91/2022/TCBSP-ATTP 22/04/2022 67/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm hùm bông đông lạnh   22/04/2022
92/2022/TCBSP-ATTP 22/04/2022 68/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm hùm xanh đông lạnh   22/04/2022
93/2022/TCBSP-ATTP 26/04/2022 03/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Xoài xanh sấy dẻo Phú Vinh 26/04/2022
94/2022/TCBSP-ATTP 26/04/2022 04/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cóc sấy dẻo Phú Vinh 26/04/2022
95/2022/TCBSP-ATTP 28/04/2022 01/TTĐ/2022   Trầm Thị Rành Khóm 4, TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Tân Thành Đạt 28/04/2022
96/2022/TCBSP-ATTP 28/04/2022 10/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm kho tiêu   28/04/2022
97/2022/TCBSP-ATTP 04/05/2022 09/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy khô Vicosap 04/05/2022
98/2022/TCBSP-ATTP 10/05/2022 01/CSYSPH-TV/2022 Cơ sở Yến sào Phú Hòa-Trà Vinh Ngô Chí Tâm 159 Trương Văn Kỉnh, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Yến sào Phú Hòa 10/05/2022
99/2022/TCBSP-ATTP 19/05/2022 02/NGOKY/2022   Diệp Nghĩa Hưng 348 ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân thập cẩm Ngô Ký 19/05/2022
100/2022/TCBSP-ATTP 19/05/2022 03/NGOKY/2022   Diệp Nghĩa Hưng 348 ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay jambon Ngô Ký 19/05/2022
101/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 69/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bò da làm sạch   17/05/2022
102/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 70/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá Saba Nauy nguyên con   24/05/2022
103/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 72/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá cờ fillet không da   24/05/2022
104/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 73/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Lườn cá cờ   24/05/2022
105/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 74/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá chốt trứng   24/05/2022
106/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 01/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh in Công Lập Phát 24/05/2022
107/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 02/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ nhân mứt Công Lập Phát 24/05/2022
108/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 03/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm Công Lập Phát 24/05/2022
109/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/TIENDUNG/2022   Lê Tiến Dũng ấp Long Hòa, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Tiến Dũng 25/05/2022
110/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/NHONGUON/2022   Võ Duy Tiến ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Nhớ Nguồn 25/05/2022
111/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/VINHPHAT/2022   Thạch Kim Hương ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Trà sấy Vinh Phát Con Cua 25/05/2022
112/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/SIMVA/2022   Huỳnh Thị Mỹ Thanh 211 Khóm 2, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai SIMVA 25/05/2022
113/2022/TCBSP-ATTP 27/05/2022 01/DUNG/2022   Phan Chí Sĩ ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Tôm khô Dũng 27/05/2022
114/2022/TCBSP-ATTP 30/05/2022 01/TIENTHANH/2022   Ngô Thị Trúc ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Tiến Thành 30/05/2022
115/2022/TCBSP-ATTP 03/06/2022 01/BATAO/2022 Công ty TNHH sản xuất Rượu Ba Tạo Khưu Văn Tạo ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Rượu trắng Ba Tạo 03/06/2022
116/2022/TCBSP-ATTP 03/06/2022 02/BATAO/2022 Công ty TNHH sản xuất Rượu Ba Tạo Khưu Văn Tạo ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Rượu nếp than (Lão tửu) Ba Tạo 03/06/2022
117/2022/TCBSP-ATTP 07/06/2022 01/HAIKIEU/2022   Trần Thị Kiều ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Cốm gạo huyết rồng Hai Kiều 07/06/2022
118/2022/TCBSP-ATTP 07/06/2022 75/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ốc sạch gác bếp   07/06/2022
119/2022/TCBSP-ATTP 07/06/2022 01/GIANGPHAT/2022   Giang Minh Quang 727 Trần Phú, Khóm 4, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mì trứng gà Giang Phát 07/06/2022
120/2022/TCBSP-ATTP 08/06/2022 01/BABAC/2022   Nguyễn Thị Hương Thanh 27 Phạm Thái Bường, Khóm 2, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Bà Bắc 02/06/2022
121/2022/TCBSP-ATTP 08/06/2022 02/BABAC/2022   Nguyễn Thị Hương Thanh 27 Phạm Thái Bường, Khóm 2, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Patê Bà Bắc 02/06/2022
122/2022/TCBSP-ATTP 09/06/2022 01/CAYSAO/2022   Võ Sĩ Tùng 171B Trần Quốc Tuấn, Khóm 2, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Cây Sao 09/06/2022
123/2022/TCBSP-ATTP 15/06/2022 01/GIANGPHAT2/2022   Giang Minh Triển 4B Đồng Khởi, Khóm 7, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà vinh Mì trứng gà Giang Phát 2 15/06/2022
124/2022/TCBSP-ATTP 15/06/2022 01/THAIDUONG/2022   Thái Trường Bình ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Hủ tiếu Thái Dương 09/06/2022
125/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 76/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Vè mực   21/06/2022
126/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 77/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực ống cắt khoanh   21/06/2022
127/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 78/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đầu mực ống   21/06/2022
128/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 79/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cua lột đông lạnh   21/06/2022
129/2022/TCBSP-ATTP 24/07/2022 01/PHUQUY/2022   Triệu Quốc Bình Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước tăng lực R7 (màu cam)   24/07/2022
130/2022/TCBSP-ATTP 27/06/2022 01/PHATTRIEN/2022 Giang Minh Triển 4B Đồng Khởi, Khóm 7, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà vinh Mì trứng gà Phát Triển 27/06/2022
131/2022/TCBSP-ATTP 27/06/2022 01/ALTV/2022 Công ty TNHH Hải sản An Lạc-Trà Vinh Nguyễn Thiện Duy số 20 Lô E, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá chỉ vàng ngọt   27/06/2022
132/2022/TCBSP-ATTP 27/06/2022 02/ALTV/2022 Công ty TNHH Hải sản An Lạc-Trà Vinh Nguyễn Thiện Duy số 20 Lô E, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá mai mè ăn liền   27/06/2022
133/2022/TCBSP-ATTP 30/06/2022 09/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Suông tôm   15/06/2022
134/2022/TCBSP-ATTP 04/07/2022 01/VINHTHANH/2022   Hà Thành Nam Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Vĩnh Thành 04/07/2022
135/2022/TCBSP-ATTP 04/07/2022 02/VINHTHANH/2022   Hà Thành Nam Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Vĩnh Thành 04/07/2022
136/2022/TCBSP-ATTP 06/07/2022 01/NAMDUNG/2022   Phạm Thị Dung ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh tét chuối Năm Dung 06/07/2022
137/2022/TCBSP-ATTP 08/07/2022 03/ALTV/2022 Công ty TNHH Hải sản An Lạc-Trà Vinh Nguyễn Thiện Duy số 20 Lô E, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tinh bột biến tính Purity Gum 40   08/07/2022

THÔNG BÁO

   

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 1 974
  • Tất cả: 3592254

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang