Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - Quầy thuốc Huyền Trân - huyện Trà Cú
Số ký hiệu văn bản 702/QĐ-SYT
Ngày ban hành 08/08/2019
Ngày hiệu lực 08/08/2019
Trích yếu nội dung Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - Quầy thuốc Huyền Trân - huyện Trà Cú
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Bùi Văn Minh
Tài liệu đính kèm QD702NVDsigned.pdf