Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 6666/BYT-MT
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Đỗ Xuân tuyên
Tài liệu đính kèm Công văn so 6666 BYT-MT của Bộ Y tế ngày 16-8-2021 về việc Hướng dẫn phòng chống dịch COVID - 19 tại cơ quan đơn vị.pdf