Hướng dẫn tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 881/ATTP-NĐTT
Ngày ban hành 01/04/2020
Ngày hiệu lực 01/04/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Nguyễn Hùng Long
Tài liệu đính kèm cv 881 cattp.pdf