V/v hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng
Số ký hiệu văn bản 1519/BYT-MT
Ngày ban hành 24/03/2020
Ngày hiệu lực 24/03/2020
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Đỗ Xuân Tuyên
Tài liệu đính kèm 202003241506481519_byt-mt_24032020_1-signed_202003241506327670784.pdf