Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia
Số ký hiệu văn bản 412/QĐ-BYT
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trương Quốc Cướng
Tài liệu đính kèm 20200217141845qdb-2020-412-1_202002171418367099580.pdf