Triển khai thực hiện Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 148/SYT-NVD
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Bùi Văn Minh
Tài liệu đính kèm signed-signed-trien khai trang thiet bi nd 03-2020.pdf