TRÀ VINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TÌM HIỂU “KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÒNG TỈNH NĂM 2023”
Để tiếp tục thực hiện kế hoạch số: 191/KH-ATVSTP, ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023. Sáng ngày 09/11/2023 tại hội trường Trung tâm Chính trị Thành phố Trà Vinh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) vòng tỉnh năm 2023, cho các đội thi từ 09 Trung tâm Y tế huyện, thị xã và thành phố. Đến dphát biểu chỉ đạo hội thi có Ths.DS. Lý Chính Út - PGĐ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Trà Vinh, các cán bộ của Chi cục ATVSTP tỉnh và hơn 45 thí sinh, cổ động viên tham dự.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Ths.DS. Lý Chính Út - PGĐ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. Nêu lên mục đích và yêu cầu của hội thi là tăng cường hoạt động tuyên truyền, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. N