English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 256
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
94/BC-VP 25/09/2023 Báo cáo tuần từ ngày 15/9/2023 đến ngày 21/9/2023 Tải về
258/BC-UBND 18/09/2023 Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2023 của Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh Tải về
259/BC-UBND 18/09/2023 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 kỳ báo cáo: Tháng 9 năm 2023 Tải về
93/BC-VP 18/09/2023 Báo cáo tuần từ ngày 08/9/2023 đến ngày 14/9/2023 Tải về
89/BC-VP 12/09/2023 Báo cáo tuần từ ngày 01/9/2023 đến ngày 07/9/2023 Tải về
86/BC-VP 05/09/2023 Báo cáo tuần từ ngày 25/8/2023 đến ngày 31/8/2023 Tải về
84/BC-VP 28/08/2023 Báo cáo tuần từ ngày 18/8/2023 đến ngày 24/8/2023 Tải về
232/BC-UBND 22/08/2023 Báo cáo về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2024 - 2026 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% cốn điều lệ và doanh nghiệp có vố Nhà nước Tải về
83/BC-VP 21/08/2023 Báo cáo tuần từ ngày 11/8/2023 đến ngày 17/8/2023 Tải về
82/BC-VP 15/08/2023 Báo cáo tuần từ ngày 04/8/2023 đến ngày 10/8/2023 Tải về
224/BC-UBND 15/08/2023 Báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn NSNN năm 2023 và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Tải về
81/BC-VP 07/08/2023 Báo cáo tuần từ ngày 28/7/2023 đến ngày 03/8/2023 Tải về
79/BC-VP 29/07/2023 Báo cáo tuần từ ngày 21/7/2023 đến ngày 27/7/2023 Tải về
76/BC-VP 25/07/2023 Báo cáo tuần từ ngày 14/7/2023 đến ngày 20/7/2023 Tải về
74/BC-VP 17/07/2023 Báo cáo tuần từ ngày 07/7/2023 đến ngày 13/7/2023 Tải về
188/BC-UBND 17/07/2023 Báo cáo tình hình vận động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 06 tháng đầu năm 2023 Tải về
183/BC-UBND 13/07/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 Tải về
181/BC-UBND 12/07/2023 Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
180/BC-UBND 12/07/2023 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 Tải về
73/BC-VP 11/07/2023 Báo cáo tuần từ ngày 30/6/2023 đến ngày 06/7/2023 Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang