NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH
Tổng số: 418
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm, người tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh (21/2023/NQ-HĐND) Tải về
20/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết hỗ trợ hộ mới thoát nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh được vay vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (20/2023/NQ-HĐND) Tải về
19/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024 (19/2023/NQ-HĐND) Tải về
18/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; giữa các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 (18/2023/NQ-HĐND) Tải về
17/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết ban hành định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (17/2023/NQ-HĐND) Tải về
16/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh (16/2023/NQ-HĐND) Tải về
30/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập Phường Dân Thành và Phường Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (30/NQ-HĐND) Tải về
29/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2023 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh (29/NQ-HĐND) Tải về
28/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (28/NQ-HĐND) Tải về
27/NQ-HĐND 31/07/2023 Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (27/NQ-HĐND) Tải về
12345678910...