Danh sách tổ chức, cá nhân tự công bố An toàn thực phẩm đến 08 tháng 11 năm 2022
SỐ THỨ TỰ CB NGÀY NHẬN
CÔNG BỐ
SỐ CÔNG BỐ TÊN TỔ CHỨC TÊN CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ TÊN SẢN PHẨM NHÃN HIỆU NGÀY KÝ CÔNG BỐ
01/2022/TCBSP-ATTP 07/01/2022 01/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngầng, tỉnh Trà Vinh Bánh tét tứ quý Hai Lý 07/01/2022
02/2022/TCBSP-ATTP 07/01/2022 02/HAILY/2022   Mai Hoàng Lý ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngầng, tỉnh Trà Vinh Bánh tét ba màu Hai Lý 07/01/2022
03/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 01/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá rô bí đông lạnh   12/01/2022
04/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 02/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá đù   12/01/2022
05/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 03/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá lạt   12/01/2022
06/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 04/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc nguyên con   12/01/2022
07/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 05/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc fillet   12/01/2022
08/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 06/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá mối   12/01/2022
09/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 07/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm sú xẻ (2 nắng)   12/01/2022
10/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 08/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm thẻ xẻ (2 nắng)   12/01/2022
11/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 09/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bơn nướng truyền thống   12/01/2022
12/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 10/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực cơm hấp (loại lớn)   12/01/2022
13/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 11/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực cơm hấp (loại vừa)   12/01/2022
14/2022/TCBSP-ATTP 12/01/2022 12/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực cơm hấp (loại nhỏ)   12/01/2022
15/2022/TCBSP-ATTP 13/01/2022 06/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Kẹo chuối gân Vicosap 13/01/2022
16/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 13/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá cơm   14/01/2022
17/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 14/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ruốc khô   14/01/2022
18/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 16/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá kèo   14/01/2022
19/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 17/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm đất khô   14/01/2022
20/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 18/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực ống nháy (loại vừa)   14/01/2022
21/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 19/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực ống nháy (loại lớn)   14/01/2022
22/2022/TCBSP-ATTP 14/01/2022 20/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá đuối xẻ   14/01/2022
23/2022/TCBSP-ATTP 19/01/2022 01/TRANYKA/2022 Công ty TNHH TRA NY KA COFFEE Sơn Thị Quê Diệp 26 Hương lộ 9, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột nguyên chất   01/01/2022
24/2022/TCBSP-ATTP 25/01/2022 01/CBSP/2022   Lê Thị Thảng ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Cô Thảng 24/01/2022
25/2022/TCBSP-ATTP 10/02/2022 01/THAINGUYEN/2022   Lưu Thành Thái Khóm 2, TT Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thái Nguyên 10/02/2022
26/2022/TCBSP-ATTP 10/02/2022 01/HONGPHUONG/2022   Nguyễn Hồng ấp Phố, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Hồng Phương 10/02/2022
27/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 25/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá dứa một nắng   25/02/2022
28/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 28/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá cam Nhật   25/02/2022
29/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 29/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đầu cá hồi làm sạch   25/02/2022
30/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 30/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá thu cắt khúc   25/02/2022
31/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 31/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá hố cắt khúc   25/02/2022
32/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 32/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá sụn xịn   25/02/2022
33/2022/TCBSP-ATTP 25/02/2022 33/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá chỉ vàng   25/02/2022
34/2022/TCBSP-ATTP 28/02/2022 01/TRUNGVIET/2022   Thái Việt Nam ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Trung Việt 28/02/2022
35/2022/TCBSP-ATTP 03/03/2022 08/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy khô Vicosap 03/03/2022
36/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 01/MINHDAT/2022   Nguyễn Hữu Minh ấp 5, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Minh Đạt 16/03/2022
37/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 34/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Hến lụa   16/03/2022
38/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 35/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá Basa hấp   16/03/2022
39/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 36/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá tráo hấp   16/03/2022
40/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 37/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bạc má hấp   16/03/2022
41/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 38/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá sát sọc làm sạch   16/03/2022
42/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 39/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lòng tong làm sạch   16/03/2022
43/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 40/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá linh non   16/03/2022
44/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 41/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá chốt làm sạch   16/03/2022
45/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 42/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực lá đại dương ướp thảo mộc   16/03/2022
46/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 43/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá thu cắt lát   16/03/2022
47/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 44/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bóp cắt lát   16/03/2022
48/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 45/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá Basa cắt lát   16/03/2022
49/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 46/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá hú cắt lát   16/03/2022
50/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 47/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc cắt lát   16/03/2022
51/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 48/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bóng trứng   16/03/2022
52/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 49/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá cờ fillet cắt khúc   16/03/2022
53/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 50/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực lá làm sạch còn đầu   16/03/2022
54/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 51/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch còn đầu   16/03/2022
55/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 52/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá chẽm fillet   16/03/2022
56/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 53/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc fillet xẻ bướm   16/03/2022
57/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 54/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch còn đầu   16/03/2022
58/2022/TCBSP-ATTP 16/03/2022 55/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá lóc kho tộ   16/03/2022
59/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 56/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt sò lông   29/03/2022
60/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 57/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Sò điệp nửa mảnh   29/03/2022
61/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 58/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt ốc móng tay   29/03/2022
62/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 59/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch    29/03/2022
63/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 60/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang làm sạch    29/03/2022
64/2022/TCBSP-ATTP 29/03/2022 61/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt ốc móng tay   29/03/2022
65/2022/TCBSP-ATTP 30/03/2022 05/CSP/2022 Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo khô TVU 30/03/2022
66/2022/TCBSP-ATTP 30/03/2022 06/CSP/2022 Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ (CSP) Phạm Quốc Phong 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nấm đông trùng hạ thảo tươi TVU 30/03/2022
67/2022/TCBSP-ATTP 31/03/2022 01/THUYVAN/2022 Công ty TNHH Thủy Vân Trà Vinh Nguyễn Thị Tường Vi 19A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chà bông heo vị thịt ram Thủy Vân 31/03/2022
68/2022/TCBSP-ATTP 05/04/2022 01/THINHLOI/2022   Lê Thanh Mị Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Thịnh Lợi 05/04/2022
69/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 01/TRUNGTAM/2022   Lữ Văn Trung ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Trung Tâm 07/04/2022
70/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 01/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Rau càng cua   07/04/2022
71/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 02/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh khổ qua   07/04/2022
72/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 03/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh bầu   07/04/2022
73/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 04/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh khoai mỡ   07/04/2022
74/2022/TCBSP-ATTP 07/04/2022 05/HTX/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 32 Ngô Quyền, Khóm 9, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Canh soup   07/04/2022
75/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 07/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm thẻ chân trắng   13/04/2022
76/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 07/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cơm cà ri tôm   13/04/2022
77/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 07/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Pasta tôm   13/04/2022
78/2022/TCBSP-ATTP 13/04/2022 01/HIEPPHONG/2022   Phan Thị Huỳnh Mai 32 Nguyễn Thị Út, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà sấy khô   13/04/2022
79/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 11/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Màng bao bì Plecopak®00182   01/04/2022
80/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 12/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khay nhựa định hình Plecopak®PxxxxY   01/04/2022
81/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 13/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Màng bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Plecopak®0xxxX   14/04/2022
82/2022/TCBSP-ATTP 14/04/2022 14/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bao bì nhựa Plecopak®Bxxxx Series   14/04/2022
83/2022/TCBSP-ATTP 19/04/2022 15/MYLAN/2022 Công ty cổ phần Mỹ Lan Nguyễn Vũ Trung KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khay nhựa định hình Plecopak®TxxxxY   14/04/2022
84/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 01/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chùm ruột sấy dẻo Phú Vinh 21/04/2022
85/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 02/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô gà lá chanh Phú Vinh 21/04/2022
86/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 62/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang sữa làm sạch*   21/04/2022
87/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 63/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Còi sò điệp   21/04/2022
88/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 64/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực nang sữa làm sạch   21/04/2022
89/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 65/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thịt tôm hấp   21/04/2022
90/2022/TCBSP-ATTP 21/04/2022 66/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá đuối ghim   21/04/2022
91/2022/TCBSP-ATTP 22/04/2022 67/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm hùm bông đông lạnh   22/04/2022
92/2022/TCBSP-ATTP 22/04/2022 68/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm hùm xanh đông lạnh   22/04/2022
93/2022/TCBSP-ATTP 26/04/2022 03/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Xoài xanh sấy dẻo Phú Vinh 26/04/2022
94/2022/TCBSP-ATTP 26/04/2022 04/PHUVINH/2022   Ngô Thị Diệu Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cóc sấy dẻo Phú Vinh 26/04/2022
95/2022/TCBSP-ATTP 28/04/2022 01/TTĐ/2022   Trầm Thị Rành Khóm 4, TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Tân Thành Đạt 28/04/2022
96/2022/TCBSP-ATTP 28/04/2022 10/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tôm kho tiêu   28/04/2022
97/2022/TCBSP-ATTP 04/05/2022 09/DSCK/2022 Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè Trần Duy Linh 253/5 ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Dừa sáp sấy khô Vicosap 04/05/2022
98/2022/TCBSP-ATTP 10/05/2022 01/CSYSPH-TV/2022 Cơ sở Yến sào Phú Hòa-Trà Vinh Ngô Chí Tâm 159 Trương Văn Kỉnh, Khóm 1, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Yến sào Phú Hòa 10/05/2022
99/2022/TCBSP-ATTP 19/05/2022 02/NGOKY/2022   Diệp Nghĩa Hưng 348 ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân thập cẩm Ngô Ký 19/05/2022
100/2022/TCBSP-ATTP 19/05/2022 03/NGOKY/2022   Diệp Nghĩa Hưng 348 ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay jambon Ngô Ký 19/05/2022
101/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 69/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá bò da làm sạch   17/05/2022
102/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 70/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá Saba Nauy nguyên con   24/05/2022
103/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 72/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá cờ fillet không da   24/05/2022
104/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 73/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Lườn cá cờ   24/05/2022
105/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 74/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá chốt trứng   24/05/2022
106/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 01/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh in Công Lập Phát 24/05/2022
107/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 02/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ nhân mứt Công Lập Phát 24/05/2022
108/2022/TCBSP-ATTP 24/05/2022 03/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm Công Lập Phát 24/05/2022
109/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/TIENDUNG/2022   Lê Tiến Dũng ấp Long Hòa, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Tiến Dũng 25/05/2022
110/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/NHONGUON/2022   Võ Duy Tiến ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Nhớ Nguồn 25/05/2022
111/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/VINHPHAT/2022   Thạch Kim Hương ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Trà sấy Vinh Phát Con Cua 25/05/2022
112/2022/TCBSP-ATTP 25/05/2022 01/SIMVA/2022   Huỳnh Thị Mỹ Thanh 211 Khóm 2, Phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai SIMVA 25/05/2022
113/2022/TCBSP-ATTP 27/05/2022 01/DUNG/2022   Phan Chí Sĩ ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Tôm khô Dũng 27/05/2022
114/2022/TCBSP-ATTP 30/05/2022 01/TIENTHANH/2022   Ngô Thị Trúc ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Tiến Thành 30/05/2022
115/2022/TCBSP-ATTP 03/06/2022 01/BATAO/2022 Công ty TNHH sản xuất Rượu Ba Tạo Khưu Văn Tạo ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Rượu trắng Ba Tạo 03/06/2022
116/2022/TCBSP-ATTP 03/06/2022 02/BATAO/2022 Công ty TNHH sản xuất Rượu Ba Tạo Khưu Văn Tạo ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Rượu nếp than (Lão tửu) Ba Tạo 03/06/2022
117/2022/TCBSP-ATTP 07/06/2022 01/HAIKIEU/2022   Trần Thị Kiều ấp 9C, xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Cốm gạo huyết rồng Hai Kiều 07/06/2022
118/2022/TCBSP-ATTP 07/06/2022 75/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Ốc sạch gác bếp   07/06/2022
119/2022/TCBSP-ATTP 07/06/2022 01/GIANGPHAT/2022   Giang Minh Quang 727 Trần Phú, Khóm 4, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mì trứng gà Giang Phát 07/06/2022
120/2022/TCBSP-ATTP 08/06/2022 01/BABAC/2022   Nguyễn Thị Hương Thanh 27 Phạm Thái Bường, Khóm 2, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Bà Bắc 02/06/2022
121/2022/TCBSP-ATTP 08/06/2022 02/BABAC/2022   Nguyễn Thị Hương Thanh 27 Phạm Thái Bường, Khóm 2, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Patê Bà Bắc 02/06/2022
122/2022/TCBSP-ATTP 09/06/2022 01/CAYSAO/2022   Võ Sĩ Tùng 171B Trần Quốc Tuấn, Khóm 2, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Cây Sao 09/06/2022
123/2022/TCBSP-ATTP 15/06/2022 01/GIANGPHAT2/2022   Giang Minh Triển 4B Đồng Khởi, Khóm 7, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà vinh Mì trứng gà Giang Phát 2 15/06/2022
124/2022/TCBSP-ATTP 15/06/2022 01/THAIDUONG/2022   Thái Trường Bình ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Hủ tiếu Thái Dương 09/06/2022
125/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 76/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Vè mực   21/06/2022
126/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 77/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mực ống cắt khoanh   21/06/2022
127/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 78/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Đầu mực ống   21/06/2022
128/2022/TCBSP-ATTP 21/06/2022 79/BX/2022 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Biển Xanh Trà Vinh Nguyễn Cao Trí Năng 202 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cua lột đông lạnh   21/06/2022
129/2022/TCBSP-ATTP 24/07/2022 02/PHUQUY/2022   Triệu Quốc Bình Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước tăng lực R7 (màu cam)   24/07/2022
130/2022/TCBSP-ATTP 27/06/2022 01/PHATTRIEN/2022 Giang Minh Triển 4B Đồng Khởi, Khóm 7, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà vinh Mì trứng gà Phát Triển 27/06/2022
131/2022/TCBSP-ATTP 27/06/2022 01/ALTV/2022 Công ty TNHH Hải sản An Lạc-Trà Vinh Nguyễn Thiện Duy số 20 Lô E, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Khô cá chỉ vàng ngọt   27/06/2022
132/2022/TCBSP-ATTP 27/06/2022 02/ALTV/2022 Công ty TNHH Hải sản An Lạc-Trà Vinh Nguyễn Thiện Duy số 20 Lô E, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cá mai mè ăn liền   27/06/2022
133/2022/TCBSP-ATTP 30/06/2022 09/AGRIFOODS/2022 Công ty Cổ phần Rynan Agrifoods Nguyễn Thanh Mỹ KCN Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Suông tôm   15/06/2022
134/2022/TCBSP-ATTP 04/07/2022 01/VINHTHANH/2022   Hà Thành Nam Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Vĩnh Thành 04/07/2022
135/2022/TCBSP-ATTP 04/07/2022 02/VINHTHANH/2022   Hà Thành Nam Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Vĩnh Thành 04/07/2022
136/2022/TCBSP-ATTP 06/07/2022 01/NAMDUNG/2022   Phạm Thị Dung ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh tét chuối Năm Dung 06/07/2022
137/2022/TCBSP-ATTP 08/07/2022 03/ALTV/2022 Công ty TNHH Hải sản An Lạc-Trà Vinh Nguyễn Thiện Duy số 20 Lô E, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tinh bột biến tính Purity Gum 40   08/07/2022
138/2022/TCBSP-ATTP 08/07/2022 01/TANTHEM/2022   Nguyễn Thị Dự Khóm 1, TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Bánh pía nhân đậu xanh sầu riêng đặc biệt Tân Thêm 08/07/2022
139/2022/TCBSP-ATTP 08/07/2022 02/TANTHEM/2022   Nguyễn Thị Dự Khóm 1, TT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Bánh pía loại nhỏ Tân Thêm 08/07/2022
140/2022/TCBSP-ATTP 11/07/2022 03/PHUQUY/2022   Triệu Quốc Bình Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Nước tăng lực R7 (màu đỏ)   11/07/2022
141/2022/TCBSP-ATTP 13/07/2022 02/THUYVAN/2022 Công ty TNHH Thủy Vân Trà Vinh Nguyễn Thị Tường Vi 19A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Chà bông cá lóc vị cá nướng Chaboca 13/07/2022
142/2022/TCBSP-ATTP 13/07/2022 03/THUYVAN/2022 Công ty TNHH Thủy Vân Trà Vinh Nguyễn Thị Tường Vi 19A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Gạo lứt tím than Galulita 13/07/2022
143/2022/TCBSP-ATTP 13/07/2022 04/THUYVAN/2022 Công ty TNHH Thủy Vân Trà Vinh Nguyễn Thị Tường Vi 19A Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà gạo lứt đậu đen Galulita 13/07/2022
144/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 01/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh mì Sanwich An Khang Bakery 18/07/2022
145/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 02/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh mì ngọt An Khang Bakery 18/07/2022
146/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 03/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bông lan An Khang Bakery 18/07/2022
147/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 04/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu xanh An Khang Bakery 18/07/2022
148/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 05/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân môn An Khang Bakery 18/07/2022
149/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 06/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân thập cẩm An Khang Bakery 18/07/2022
150/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 07/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm gà quay An Khang Bakery 18/07/2022
151/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 08/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân gà quay jambon An Khang Bakery 18/07/2022
152/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 09/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân thập cẩm chay An Khang Bakery 18/07/2022
153/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 10/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân đậu xanh An Khang Bakery 18/07/2022
154/2022/TCBSP-ATTP 18/07/2022 11/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân môn An Khang Bakery 18/07/2022
155/2022/TCBSP-ATTP 21/07/2022 01/PHAMTHANHTOAN/2022   Phạm Thanh Toàn ấp Thôn Rôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Rượu quách   21/07/2022
156/2022/TCBSP-ATTP 21/07/2022 01/HOMINHCUONG/2022   Hồ Minh Cường ấp Nô Công, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Hủ tiếu sợi Nô Công 21/07/2022
157/2022/TCBSP-ATTP 29/07/2022 01/NGOCTHU/2022   Võ Thành Khá Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm Ngọc Thu 29/07/2022
158/2022/TCBSP-ATTP 29/07/2022 02/NGOCTHU/2022   Võ Thành Khá Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm tôm khô Ngọc Thu 29/07/2022
159/2022/TCBSP-ATTP 02/08/2022 01/HONGLOC/2022   Trương Xuân Vũ Khóm 2, TT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in trắng Hồng Lộc 02/08/2022
160/2022/TCBSP-ATTP 04/08/2022 01/HOAKY/2022   Nguyễn Xuân Thị Mỹ Hường 04 Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 3, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu chay Hòa Ký 04/08/2022
161/2022/TCBSP-ATTP 09/08/2022 01/COHUONG/2022   Nguyễn Thị Thu Cẩm ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh tét thịt trứng muối lá ngót Cô Hường 09/08/2022
162/2022/TCBSP-ATTP 09/08/2022 02/RLTV/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp Kim Minh Tuấn ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Gạo Rạch Lọp Trà Vinh   29/07/2022
163/2022/TCBSP-ATTP 09/08/2022 03/RLTH/2022 Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp Kim Minh Tuấn ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Gạo Rạch Lọp Tân Hùng   29/07/2022
164/2022/TCBSP-ATTP 10/08/2022 01/LOBANH67/2022   Phạm Ngọc Tâm 434 Đồng Khởi, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay lò bánh 67 10/08/2022
165/2022/TCBSP-ATTP 11/08/2022 12/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh mì mặn An Khang Bakery 11/08/2022
166/2022/TCBSP-ATTP 11/08/2022 13/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu đỏ An Khang Bakery 11/08/2022
167/2022/TCBSP-ATTP 11/08/2022 14/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân hạt sen An Khang Bakery 11/08/2022
168/2022/TCBSP-ATTP 11/08/2022 15/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân hạt sen trà xanh An Khang Bakery 11/08/2022
169/2022/TCBSP-ATTP 11/08/2022 16/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu xanh lá dứa An Khang Bakery 11/08/2022
170/2022/TCBSP-ATTP 11/08/2022 17/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu xanh sầu riêng An Khang Bakery 11/08/2022
171/2022/TCBSP-ATTP 16/08/2022 01/THENHAN/2022   Đặng Thế Nhân ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng Thế Nhân 10/08/2022
172/2022/TCBSP-ATTP 18/08/2022 18/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân đậu xanh sầu riêng An Khang Bakery 18/08/2022
173/2022/TCBSP-ATTP 18/08/2022 19/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân đậu xanh lá dứa An Khang Bakery 18/08/2022
174/2022/TCBSP-ATTP 18/08/2022 20/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân hạt sen An Khang Bakery 18/08/2022
175/2022/TCBSP-ATTP 18/08/2022 21/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân hạt sen trà xanh An Khang Bakery 18/08/2022
176/2022/TCBSP-ATTP 18/08/2022 22/ANKHANG/2022   Nguyễn Thị Kiều Hoa 3/3A Hùng Vương, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh dẻo nhân đậu đỏ An Khang Bakery 18/08/2022
177/2022/TCBSP-ATTP 19/08/2022 01/BIENXANH/2022 Công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh Hồ Tuấn Lộc Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước khoáng thiên nhiên Sao Biển 17/08/2022
178/2022/TCBSP-ATTP 19/08/2022 01/BIENXANH/2022 Công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh Hồ Tuấn Lộc Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước khoáng thiên nhiên Gold Horse 17/08/2022
179/2022/TCBSP-ATTP 19/08/2022 01/BIENXANH/2022 Công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh Hồ Tuấn Lộc Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước khoáng thiên nhiên Nakydaco 17/08/2022
180/2022/TCBSP-ATTP 19/08/2022 01/BIENXANH/2022 Công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh Hồ Tuấn Lộc Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước khoáng thiên nhiên Tân Huê Viên 17/08/2022
181/2022/TCBSP-ATTP 21/08/2022 01/HUNGLONG/2022   Lâm Thị Nguyệt 396 Võ Nguyên Giáp, Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay sốt mật ong Hưng Long 21/08/2022
182/2022/TCBSP-ATTP 21/08/2022 02/HUNGLONG/2022   Lâm Thị Nguyệt 396 Võ Nguyên Giáp, Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu xanh Hưng Long 21/08/2022
183/2022/TCBSP-ATTP 23/08/2022 01/THANHSANG/2022   Sơn Thị Sét Khóm 2, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân đậu xanh Thanh Sang 23/08/2022
184/2022/TCBSP-ATTP 23/08/2022 02/THANHSANG/2022   Sơn Thị Sét Khóm 2, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân thập cẩm Thanh Sang 23/08/2022
185/2022/TCBSP-ATTP 23/08/2022 03/THANHSANG/2022   Sơn Thị Sét Khóm 2, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu nhân môn Thanh Sang 23/08/2022
186/2022/TCBSP-ATTP 23/08/2022 04/THANHSANG/2022   Sơn Thị Sét Khóm 2, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh pía nhân đậu xanh sầu riêng  Thanh Sang 23/08/2022
187/2022/TCBSP-ATTP 25/08/2022 01/NGHIKY/2022   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu thập cẩm gà quay Nghi Ký 25/08/2022
188/2022/TCBSP-ATTP 25/08/2022 02/NGHIKY/2022   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu đậu xanh Nghi Ký 25/08/2022
189/2022/TCBSP-ATTP 26/08/2022 01/KIMBANMAI/2022   Nguyễn Văn Sang ấp Bà My, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Cà phê rang xay nguyên chất Kim Ban Mai 26/08/2022
190/2022/TCBSP-ATTP 26/08/2022 01/KIMNGUYEN/2022   Vương Tố Kiều 123 Trần Quốc Tuấn, Khóm 2, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Cà phê bột Kim Nguyên 26/08/2022
191/2022/TCBSP-ATTP 29/08/2022 02/PHONGVINH/2022 DNTN Phong Vinh Ngô Văn Phương Khóm Long Thạnh, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mắm sà rinh Phong Vinh 29/08/2022
192/2022/TCBSP-ATTP 30/08/2022 01/BUNSUONGHUIYEN/2022   Lâm Lễ Thắng 56/2 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bún suông Hùi Yến 30/08/2022
193/2022/TCBSP-ATTP 31/08/2022 01/TAITHANH/2022   Dương Thị Bé Thảo 29 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà sấy Tái Thành 21/08/2022
194/2022/TCBSP-ATTP 05/09/2022 01/HAIDANG/2022   Nguyễn Thị Bảy ấp Ô Răng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đậu phộng rang Hải Đăng 05/09/2022
195/2022/TCBSP-ATTP 28/08/2022 01/TBC/2022 Xí nghiệp Rạch Lợp thuộc Công ty cổ phần Trà Bắc Huỳnh Khắc Nhu ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Cơm dừa sấy khô   29/08/2022
196/2022/TCBSP-ATTP 28/08/2022 02/TBC/2022 Xí nghiệp Rạch Lợp thuộc Công ty cổ phần Trà Bắc Huỳnh Khắc Nhu ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước cốt dừa cấp đông   29/08/2022
197/2022/TCBSP-ATTP 31/08/2022 01/NHATLINH/2022   Phạm Thùy Linh ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà Sâm bố chính Nhật Linh 31/08/2022
198/2022/TCBSP-ATTP 31/08/2022 01/SIEUNONG/2022   Tô Phước Mạnh ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Lươn cắt khúc đông lạnh Siêu Nông 31/08/2022
199/2022/TCBSP-ATTP 31/08/2022 01/HONGKHEN/2022   Nguyễn Văn Khen ấp Ô Chích, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ nhân mứt Hồng Khen 31/08/2022
200/2022/TCBSP-ATTP 31/08/2022 02/HONGKHEN/2022   Nguyễn Văn Khen ấp Ô Chích, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh trung thu gà quay jambon Hồng Khen 31/08/2022
201/2022/TCBSP-ATTP 12/09/2022 01/KHANHTUONG/2022   Đặng Thị Nhiên ấp Ninh Bình, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Cốm ống Khánh Tường 12/09/2022
202/2022/TCBSP-ATTP 13/09/2022 01/HANHTHI/2022   Lê Thị Bích Hạnh ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh ống Hạnh Thi 13/09/2022
203/2022/TCBSP-ATTP 14/09/2022 01/YEUTHUONGCHOKHONG/2022   Nguyễn Văn Tường ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà xạ đen - an xoa Cha Pet Tường 14/09/2022
204/2022/TCBSP-ATTP 14/09/2022 02/YEUTHUONGCHOKHONG/2022   Nguyễn Văn Tường ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà xương khỉ - chùm ngây Cha Pet Tường 14/09/2022
205/2022/TCBSP-ATTP 14/09/2022 03/YEUTHUONGCHOKHONG/2022   Nguyễn Văn Tường ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà nhãn lồng Cha Pet Tường 14/09/2022
206/2022/TCBSP-ATTP 14/09/2022 04/YEUTHUONGCHOKHONG/2022   Nguyễn Văn Tường ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà thìa canh Cha Pet Tường 14/09/2022
207/2022/TCBSP-ATTP 14/09/2022 05/YEUTHUONGCHOKHONG/2022   Nguyễn Văn Tường ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Trà cà gai leo Cha Pet Tường 14/09/2022
208/2022/TCBSP-ATTP 14/09/2022 01/HONGTAM/2022   Nguyễn Thanh Lưu ấp Phú Phong, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh tráng Hồng Tâm 14/09/2022
209/2022/TCBSP-ATTP 15/09/2022 01/CHIQUOC/2022   Đặng Văn Sơn ấp số 5, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Bánh bắp bơ Chí Quốc 15/09/2022
210/2022/TCBSP-ATTP 15/09/2022 01/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng nhụy hoa Nghệ Tây Gia Lộc Hưng 15/09/2022
211/2022/TCBSP-ATTP 15/09/2022 02/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng táo đỏ, hạt chia Gia Lộc Hưng 15/09/2022
212/2022/TCBSP-ATTP 15/09/2022 03/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng Đông trùng hạ thảo Gia Lộc Hưng 15/09/2022
213/2022/TCBSP-ATTP 15/09/2022 04/GIALOCHUNG/2022   Hồ Quốc Khanh ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Yến chưng đường phèn Gia Lộc Hưng 15/09/2022
214/2022/TCBSP-ATTP 20/09/2022 01/CHITHANH/2022   Nguyễn Văn Chính ấp Tân Ngại, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Chí Thành 20/09/2022
215/2022/TCBSP-ATTP 21/09/2022 01/HOANGLAN/2022   Dương Hoàng Em số 132 ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Bột nưa Hoàng Lan 21/09/2022
216/2022/TCBSP-ATTP 21/09/2022 01/TRONGNGHIA/2022   Lâm Trọng Nghĩa ấp 14, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Khô bò một nắng Trọng Nghĩa 21/09/2022
217/2022/TCBSP-ATTP 22/09/2022 01/AWIN/2022   Huỳnh Văn Bé ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai AWIN 22/09/2022
218/2022/TCBSP-ATTP 22/09/2022 01/HIEPPHU/2022   Nguyễn Văn Hiệp ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Mứt dừa sữa Hiệp Phú 22/09/2022
219/2022/TCBSP-ATTP 23/09/2022 01/COHUE/2022   Lê Thị Ngọc Huệ Khóm 6, TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mắm tép Cô Huệ 23/09/2022
220/2022/TCBSP-ATTP 27/09/2022 01/DUCPHATPHUONGNAM/2022   Đỗ Ngọc Khải Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh mì ngọt Đức Phát Phương Nam 27/09/2022
221/2022/TCBSP-ATTP 27/09/2022 02/DUCPHATPHUONGNAM/2022   Đỗ Ngọc Khải Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Bánh bông lan Đức Phát Phương Nam 27/09/2022
222/2022/TCBSP-ATTP 30/09/2022 01/TANPHAT/2022   Kỷ Thị Trà My ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh in trắng Tân Phát 30/09/2022
223/2022/TCBSP-ATTP 30/09/2022 02/TANPHAT/2022   Kỷ Thị Trà My ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ mứt Tân Phát 30/09/2022
224/2022/TCBSP-ATTP 30/09/2022 03/TANPHAT/2022   Kỷ Thị Trà My ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Bánh bao chỉ môn Tân Phát 30/09/2022
225/2022/TCBSP-ATTP 04/10/2022 01/DUONGPHAT/2022 Cty TNHH MTV Sản xuất-Thương mại Dương Phát Dương Văn Thọl ấp Ngã Tư, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước màu dừa Dương Phát 04/10/2022
226/2022/TCBSP-ATTP 04/10/2022 01/DONXUAN/2022   Trần Thái Long ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mắm bò hóc Đôn Xuân 04/10/2022
227/2022/TCBSP-ATTP 04/10/2022 02/DONXUAN/2022   Trần Thái Long ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Mắm chao Cá mề gà Đôn Xuân 04/10/2022
228/2022/TCBSP-ATTP 04/10/2022 01/MATHANGTINH/2022   Nguyễn Hữu Tình ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Rượu nếp trắng Má Thằng Tình 04/10/2022
229/2022/TCBSP-ATTP 04/10/2022 02/MATHANGTINH/2022   Nguyễn Hữu Tình ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Rượu chuối hột rừng Má Thằng Tình 04/10/2022
230/2022/TCBSP-ATTP 05/10/2022 01/TRANTHIKIMTHANH/2022   Trần Thị Kim Thanh ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Mật ong rừng bần nguyên chất Thanh Cò 28/09/2022
231/2022/TCBSP-ATTP 05/10/2022 01/LAMTHIQUYEN/2022   Lâm Thị Quyên ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét ba nhân Anh Thư 29/09/2022
232/2022/TCBSP-ATTP 05/10/2022 01/TRUNGTHAO/2022   Nguyễn Trung Thảo ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét thập cẩm Trung Thảo 29/09/2022
233/2022/TCBSP-ATTP 05/10/2022 01/CAOVANTHIEM/2022   Cao Văn Thiêm 620 Khóm 2, TT Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh phồng 9 Buôl 30/09/2022
234/2022/TCBSP-ATTP 10/10/2022 01/CBTPPH/2022   Lâm Mộng Thúy 129 Điện Biên Phủ, Khóm 7, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Dầu dừa  KOKOFI 10/10/2022
235/2022/TCBSP-ATTP 11/10/2022 01/THIENPHUONG/2022   Thạch Thị Minh Phượng ấp Cầu Tre, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Rượu nếp than Thiên Phượng 11/10/2022
236/2022/TCBSP-ATTP 12/10/2022 01/SOKFARM-NT/2022 Công ty TNHH Trà Vinh FARM Thạch Thị Chal Thi Khóm 2, TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Nước tương mật hoa dừa SOKFARM 12/10/2022
237/2022/TCBSP-ATTP 14/10/2022 01/YENLINH/2022   Thạch Thị Nhan ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Yến Linh 14/10/2022
238/2022/TCBSP-ATTP 17/10/2022 01/HUNGHOA/2022 Hợp tác xã Bưởi da xanh Hùng Hòa   ấp Hòa Trinh, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Bưởi da xanh Hùng Hòa 17/10/2022
239/2022/TCBSP-ATTP 17/10/2022 01/QUOCNGAN2/2022   Huỳnh Thị Thuận ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Quốc Ngân 2 17/10/2022
240/2022/TCBSP-ATTP 17/10/2022 02/QUOCNGAN2/2022   Huỳnh Thị Thuận ấp Đại Thôn, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước đá dùng liền Quốc Ngân 2 17/10/2022
241/2022/TCBSP-ATTP 17/10/2022 01/THIENNHAN/2022   Nguyễn Thuận Minh ấp số 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Lươn phi lê Thiện Nhân 17/10/2022
242/2022/TCBSP-ATTP 18/10/2022 01/NAMNGHIA/2022   Lê Trung Nghĩa ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Chả lụa Năm Nghĩa 18/10/2022
243/2022/TCBSP-ATTP 20/10/2022 01/PHUQUOI/2022 Công ty TNHH MTV-TM-SX Phú Quới Tô Phú Quới 37 Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Trà sâm đinh lăng hòa tan Hai Lúa 20/10/2022
244/2022/TCBSP-ATTP 24/10/2022 01/KHAHAN/2022   Đặng Thị Ngọc Huyền 331 ấp 16, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Khả Hân 24/10/2022
245/2022/TCBSP-ATTP 25/10/2022 01/KIMLIEN/2022   Kiều Tiến Tới Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Me ngào hạt mềm Kim Liên 25/10/2022
246/2022/TCBSP-ATTP 31/10/2022 02/NGUYENTRUNGTHAO/2022   Nguyễn Trung Thảo ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét nhân chuối Trung Thảo 31/10/2022
247/2022/TCBSP-ATTP 31/10/2022 03/NGUYENTRUNGTHAO/2022   Nguyễn Trung Thảo ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Bánh tét đậu chay Trung Thảo 31/10/2022
248/2022/TCBSP-ATTP 02/11/2022 02/CHITHANH/2022   Nguyễn Văn Chinh ấp Tân Ngại, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Nước uống đóng chai Sao Mai 02/11/2022
249/2022/TCBSP-ATTP 07/11/2022 01/THUCUC/2022   Nguyễn Ngọc Huấn ấp Chợ, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Lạp xưởng Thu Cúc 07/11/2022
250/2022/TCBSP-ATTP 07/11/2022 04/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Kẹo đậu phộng Công Lập Phát 07/11/2022
251/2022/TCBSP-ATTP 07/11/2022 05/CONGLAPPHAT/2022   Nguyễn Văn Quân 167 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Kẹo đậu có mè Công Lập Phát 07/11/2022
252/2022/TCBSP-ATTP 08/11/2022 01/DNTNDINHAN/2022 DNTN Định An Trà Vinh Nguyễn Long Phước ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Chả cá chiên Định An 08/11/2022

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 1 317
  • Tất cả: 3608135

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang