No title... No title...

Thẩm định cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch thẩm định cơ sở ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh.

Tham gia thẩm định có đại diện Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Giám định BHYT - BHXH tỉnh Trà Vinh; Đại diện Sở Y tế; Đại diện UBND thành phố; Lãnh đạo phòng Y tế; Lãnh đạo và các phòng ban liên quan của Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh.

Nội dung thẩm định điều kiện ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018  của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều Luật BHYT và Công văn số 3794/BHXH-CSYT ngày 12/12/2022 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức ký kết hợp đồng KCB BHYT đối chiếu các tài liệu liên quan gồm có: Cơ sở vật chất; Nhân viên y tế; Trang thiết bị; Danh mục thuốc và vật tư y tế gồm có hợp đồng mua thuốc, hóa chất vật tư y tế đã ký kết với nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo các hình thức hợp pháp khác à dịch vụ kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt. Dự kiến ngày 01/01/2024 Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh sẽ triển trai khám bệnh ngoại trú gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như Xét nghiệm, XQuang, Siêu âm …

Kết thúc buổi thẩm định đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh thực hiện theo đúng đối chiếu các tài liệu có liên quan để triển tiến hành ký kết hợp đồng giữa Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh với BHXH.

                        

                                                                                                                                       Ths. Cù Bạch Mi

                                                                                                                     PTP- Nghiệp vu Y - SYT

THÔNG BÁO

    

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 141
  • Hôm nay: 3957
  • Trong tuần: 23,765
  • Tất cả: 3,152,973