English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu chung là phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu cụ thể:

- Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70% năm 2025 và 90% năm 2030; giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống năm 2025; giảm trên 60% Số cặp tảo hôn, giảm trên 70% số cặp hôn nhân cận huyết thống năm 2030.

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát (sàng lọc trước sinh) ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50% năm 2025; 70% năm 2030.

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát (sàng lọc sơ sinh) ít nhất 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70% năm 2025; 90% năm 2030.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70% năm 2025; 90% năm 2030.

- Tỷ lệ cơ sở y tế tuyến huyện trở lên đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 70% năm 2025; 90% năm 2030.

- Duy trì và triển khai thực hiện sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, các bệnh viện tư nhân và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Để đạt được kết quả đó cần tổ chức triển khai quy trình chuyên môn kỹ thuật; quy chuẩn, tiêu chuẩn của cơ sở cung cấp dịch vụ về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh, sơ sinh; Phát triển mạng lưới dịch vụ; Đẩy mạnh tư vấn cộng đồng, vận động thanh niên thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; phụ nữ mang thai thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh, trẻ sơ sinh được thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh; Huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả các hoạt động, hoàn thành mục tiêu của Chương trình…

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; lồng ghép việc triển khai thực hiện kế hoạch này với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch khác có liên quan; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

T.P

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 540
  • Hôm nay: 22032
  • Trong tuần: 312,649
  • Tất cả: 32,376,070

Chung nhan Tin Nhiem Mang