English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Thay thế 85% phiếu điều tra giấy bằng điện tử trong điều tra thống kê vào năm 2025

Đó là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Ảnh minh họa

Cụ thể, Kế hoạch có mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê. Trong đó, tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính; phấn đấu vào năm 2025 đạt 50%, vào năm 2030 đạt 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính. Thay thế 85% phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê vào năm 2025; trên 95% vào năm 2030.

Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê. Đến năm 2025 đạt 85% các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo tiêu chuẩn thống kê Việt Nam; đạt 95% vào năm 2030. Mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA2008) đạt mức 4/6 vào năm 2025; đạt mức 5/6 vào năm 2030. Cập nhật đầy đủ, thường xuyên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS); trên 50% hạng mục thuộc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) đảm bảo tiêu chuẩn theo SDDS vào năm 2025; trên 75% vào năm 2030.

Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô. Đạt 80% các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030. Cung cấp dữ liệu thống kê vi mô đáp ứng ít nhất 30% nhu cầu của các đối tuợng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước vào năm 2025; 60% vào năm 2030. Giảm tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê xuống dưới 15% vào năm 2025; dưới 5% vào năm 2030.

Đồng thời, triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê. 50% các hoạt động thống kê được tư liệu hóa vào năm 2025; 95% vào năm 2030. 50% các hoạt động thống kê được chuyển đổi số vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê. 100% người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê vào năm 2025. 30% người làm công tác thống kê ở sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê vào năm 2025; 60% vào năm 2030.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê. Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu. Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

P.A

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 439
  • Hôm nay: 21310
  • Trong tuần: 311,927
  • Tất cả: 32,375,348

Chung nhan Tin Nhiem Mang