English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 932
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/2022/QĐ-UBND 16/08/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
19/2022/QĐ-UBND 10/08/2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
18/2022/QĐ-UBND 04/08/2022 Quy định tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
17/2022/QĐ-UBND 27/07/2022 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư thực hiện thuộc phạm vi ở trong và ngoài Khu kinh tế Định An trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
16/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 Ban hành Quy định bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
15/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh Tải về
14/2022/QĐ-UBND 18/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
13/2022/QĐ-UBND 13/07/2022 Ban hành Quy định giờ bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
11/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang