Công văn số: 1800/SGDĐT-TCCB trả lời câu hỏi công dân (Kim Thị Hà) về việc hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp và tổ trưởng bộ môn
Lượt xem: 1194

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một giáo viên tiểu học công lập trên địa bàn huyện Trà Cú. Năm học 2023-2024 tôi được nhà trường phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 4 kiêm nhiệm thêm tổ trưởng chuyên môn của khối 4, khối 5 và công tác thủ quỹ.

Căn cứ theo Thông tư số 28/2009/TT-BGD ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 28/2009/TT-BGD thì giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần và tại khoản 5 Điều 8 quy định tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần. Như vậy, tôi sẽ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp và tổ trưởng bộ môn nhưng khi nhà trường duyệt số tiết dạy của giáo viên với Phòng Giáo dục và Đào tạo thì tôi chỉ được tính giảm 3 tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp thì có hợp lý hay không? 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây:

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...